SIVO Festival SIVO Festival
SIVO Festival
Datum:
3 t/m 7 augustus 2016

Locatie:
De Goorns 28
7873 AM Odoorn

SIVO Festival
SIVO
Postbus 5
7873 ZG Odoorn
info@sivofestival.nl

SIVO Festival
Nederlands Espa´┐Ża Deutsch English

                       ( Vergadering van het Algemeen Bestuur van SIVO)

 

Bestuur

Het Algemeen Bestuur (AB) bestaat uit:
   - Het Dagelijks Bestuur (DB)
   - De voorzitters van de commissies en diensten.

 

 

Algemeen bestuur (AB)

Het AB is het hoogste gezagsorgaan van SIVO.
 Het neemt alle beslissingen en besluiten, door de voorstellen van DB en
 commissies te beoordelen en al dan niet goed te keuren.

 

Dagelijks Bestuur (DB)

 

Het DB bestaat uit:
   - de voorzitter: René Wiggers

                       

   - de secretaris: Wilma Beuving

                       

   - de penningmeester: Ritske Tulner

                       

 

 

Het DB is belast met de dagelijkse leiding van SIVO en behandelt alle zaken die niet specifiek behoren tot de taken van de Commissies.

SIVO Festival


SIVO Festival
Weervergelijker