SIVO Festival SIVO Festival
SIVO Festival
Datum:
3 t/m 7 augustus 2016

Locatie:
De Goorns 28
7873 AM Odoorn

SIVO Festival
SIVO
Postbus 5
7873 ZG Odoorn
info@sivofestival.nl

SIVO Festival
Nederlands Espa´┐Ża Deutsch English

 

 

Algemeen
Edegem geeft het goede voorbeeld
21-10-2016 00:00:00

De organisatie van het Belgische ‘wereldDANSfestivalEDEGEM’ is, in goed Vlaams, ‘nog niet ter ziele’. Ook het doorgaan van de editie van dit jaar was tot op het laatste moment spannend. Net als bij SIVO is er in Vlaanderen sprake van een groot tekort aan inkomsten en voldoende vrijwilligers.

 

                             (Folklore in Edegem in een slecht gevulde tent)

 

“Aanvankelijk was het onze bedoeling om er in 2017 weer helemaal te staan”, zegt woordvoerder Sigrid Borgmans. “Maar onze oproepen om nieuwe medewerkers te vinden leverden niet het verhoopte resultaat op. Toen op onze tweede infoavond, waarvoor we veel publiciteit hadden gemaakt, amper nieuwkomers opdaagden, wisten we dat het verhaal op zijn einde liep.”

Het festival dat direct na SIVO op  11,12 en 13 augustus werd gehouden, was met de deelname van slechts drie buitenlandse groepen mager bezet. Het wegvallen van het festival in Edegem zou ook voor SIVO grote gevolgen hebben.

 

 

Door samen met de Vlaamse zusterorganisatie groepen te strikken, konden tot dusver de reiskosten worden gedeeld. Dat voordeel zou verdwijnen en dus zou SIVO alleen voor de enorme transportkosten opdraaien. Ook werd het voor groepen minder aantrekkelijk een Europese tour te organiseren waarbij Edegem en Odoorn jarenlang praktische combideals konden sluiten.

Nu er uit Vlaanderen de eerste positieve berichten doorsijpelen gloort er ook voor SIVO weer een beetje hoop. Onder het motto “Dromen - Denken - Doen - Durven – Doorgaan” is er in Edegem dus mogelijk toch sprake van een 42e editie in 2017.

 

                                              (De kop in het Belgische Nieuwsblad)

 

Op de website van wereldDANSfestivalEDEGEM lezen we de volgende verklaring:


Vele elementen spelen mee om toch te ( durven ) dromen van een 42ste editie:
•De korte versie van het voorbije festival was een groot succes op alle vlakken ( behalve financiëel )
•In vele tientallen mails en telefoons krijgen wij aanmoedigingen om verder te doen
•Een vernieuwd comité ziet het zitten om een dergelijke korte versie nogmaals te organiseren
•Het wereldDANSfestivalEDEGEM is te waardevol om het in deze bange tijden te laten verdwijnen

 

         (Het vernieuwde organisatiecomité ( EVK ) van het wereldDANSfestivalEDEGEM)

 

Daarom is er het volgende actieplan opgezet:
•Tijdens de Kaas- en wijnavond op 15 oktober j.l  is het vernieuwde organisatie comité gepresenteerd
• Het comité voert op dit moment gesprekken met de gemeente Edegem en sponsors om de nodige fondsen te verzamelen die nodig zijn om een 42ste festival te kunnen organiseren
•Pas als wij hierover zekerheid is, wordt er een definitieve beslissing over een doorstart genomen
•Deadline voor deze beslissing is 15 december 2016

 

 

De organisatie van het SIVO-festival wenst het vernieuwde comité veel succes en uiteraard volgen we de ontwikkelingen op de voet.

SIVO Festival


SIVO Festival
Weervergelijker