SIVO Festival SIVO Festival
SIVO Festival
Datum:
3 t/m 7 augustus 2016

Locatie:
De Goorns 28
7873 AM Odoorn

SIVO Festival
SIVO
Postbus 5
7873 ZG Odoorn
info@sivofestival.nl

SIVO Festival
Nederlands Espa´┐Ża Deutsch English

 

 

Algemeen
Ook Werelddansfestival Edegem moet noodgedwongen stoppen
16-12-2016 00:00:00

Op de website van de Belgische organisatie is de volgende verklaring te lezen.
 
Hoe is het zover kunnen komen?
Tussen 1975 en 2016 organiseerden we gedurende 41 jaar een festival van vreugde en vriendschap. Jaar na jaar genoten duizenden mensen van ons culturele evenement. 
Eind 2015 was er door gezondheidsproblemen van een paar sleutel-medewerkers even twijfel of het festival nog kon blijven voortbestaan. Dankzij het enthousiasme en de inzet van bestuur, comité, medewerkers, gastgezinnen en trouwe sponsors werd een sloteditie van het festival aangekondigd en georganiseerd van 10 tot 14 augustus 2016.
 
Deze sloteditie kwam tot stand in een nieuwe formule: 1 locatie in plaats van 3, een duurtijd van 5 dagen in plaats van 10 dagen. Dit concept bleek een fantastisch succes. 
We konden in het mooie Beethovenauditorium van Hotel Ter Elst genieten van 3 prachtige voorstellingen. Organisatoren, publiek, groepen, gastgezinnen, medewerkers waren allemaal laaiend enthousiast … in die mate dat besloten werd om na te gaan of we met deze nieuwe succesformule niet verder zouden kunnen gaan naar een 42ste editie. In die optiek zochten en vonden  we ook nieuwe mensen voor het organisatiecomité: Jonneke Schulte, Lieve Keppens, Sylvie Lemmens en Linn Germeys kwamen in het EVK.
 
Eén belangrijke zorg bleef: de financiële haalbaarheid.
Het Beethovenauditorium is een mooie zaal maar heeft een beperkte capaciteit. 
Zelfs als we een extra voorstelling zouden inlassen zouden de maximale inkomsten die we hadden kunnen genereren niet volstaan om de organisatiekosten te dekken. Om dit structurele tekort van enkele duizenden euro’s op te vangen, hebben we geprobeerd om de noodzakelijke inkomsten te werven via sponsors en de gemeente Edegem, maar dat is jammer genoeg niet gelukt.
 
Omdat op die manier aan een belangrijke voorwaarde voor een gezond festival niet kan worden voldaan, kan het bestuur niet anders dan een punt zetten achter de organisatie. 
De vzw Edegems Volkskunstcomité gaat voorlopig slapend verder en zal vooralsnog geen activiteiten meer ontplooien. Wel staat het bestuur van de slapende vereniging open voor nieuwe initiatieven op korte termijn. 
 
Deze situatie geeft het bestuur de gelegenheid om alle lopende verplichtingen netjes af te handelen en na te denken op welke wijze - na een mogelijk definitief stoppen van de VZW – we de materialen en het omvangrijke archief een goede bestemming kunnen geven.
 
Wij danken iedereen - gastgezinnen, medewerkers, sponsors - die ons de voorbije 41 jaar hebben gesteund bij de organisatie van het wereldDANSfestivalEDEGEM. Dank ook aan de vele tienduizenden mensen die al die jaren genoten hebben van het grootste culturele evenement van de zomer van Edegem.

SIVO Festival


SIVO Festival
Weervergelijker