Nederland Eastergoa Skotsers

De naam van onze groep is ontleend aan de streek waar ze vandaan komen. Na 1500 werd Friesland in vieren verdeeld, te weten: De Elf Steden, Westergo, Oostergo en de Zeven Wouden. Deze dansgroep komt uit Oostergo. In het Fries is dit Eastergoa. ‘Skotsers’ is het Friese woord voor dansers vandaar de naam.

De Eastergoa Skotsers uit Burgum dansen in het authentieke Friese kostuum uit de periode 1820 – 1840, met als bijzonder element voor de vrouwen het smalle oorijzer, getooid met een lange floddermuts.

De Eastergoa Skotsers onderscheiden zich door de keuze voor het Fries kostuum zoals dat werd gedragen in de periode 1820 – 1840. Alle kostuums die gedragen worden zijn met de hand gemaakt en bestaan uit louter natuurlijke stoffen zoals katoen en zijde.

Het programma dat wordt gedanst stamt ook uit de periode 1820 – 1840 en bevat enkele zeer specifieke dansen uit de streek, die vroeger bekend stond als Oostergo. Bekende namen van dansen zijn: ‘de Skots’, ‘Mazurka’, ‘Wals’ en ‘Formatiedansen’. Ook kennen wij het begrip ‘Suite’; dit is een compleet programma van een aantal dansen zonder onderbrekingen.

Uniek in het repertoire van de Burgumers is een verzameling dansen zoals die werden gedanst in de periode van eind 18de tot begin 19de eeuw. Vooral de ouderen onder ons vinden veel herkenning in deze muziek en dans.