Huisregels

Voor een zo’n prettig mogelijk verloop van het SIVO-festival 2019 vragen we u met de volgende huisregels rekening te houden.

Door betreden van het festivalterrein of kopen van een ticket ga je akkoord met onze huisregels.

Eénmaal gekochte kaarten worden niet teruggenomen.

Doorverkoop van kaarten aan derden met het oogpunt winst te behalen is verboden.

Parkeerplaats is geen verblijfplaats, hier overnachten is niet toegestaan.

Het festival is toegankelijk voor alle leeftijden; kinderen kleiner dan één meter mogen alleen onder begeleiding van een volwassene het terrein betreden.

Op het hele festivalterrein geldt een algeheel rookverbod, open vuur is verboden.

Respecteer je omgeving en andermans eigendommen.

Denk aan ieders veiligheid en wees extra lief voor onze vrijwilligers.

Het programma is onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen.

Fotograferende bezoekers dienen met respect voor andere culturen te werk te gaan. Het is niet toegestaan om direct voor een podium te fotograferen.

Houd, i.v.m. het beperkte aantal zitplaatsen, rekening met een ander. Zitplaatsen zijn niet te reserveren en zeker niet voor langere tijd te claimen.

Bezoekers hebben geen toegang tot de kleedaccommodaties van de groepen en het SIVO-backstage terrein. Dit is een duidelijke ‘no-go area’. 

Aanwijzingen en instructies van het (beveiligings-) personeel dienen direct opgevolgd te worden.

Een ieder die het terrein van het SIVO-festival betreedt geeft toestemming voor het maken van video-, foto- en geluidsopnamen. De organisatie kan dit materiaal voor promotionele doeleinden gebruiken.

De organisatie van het SIVO-festival, evenals alle medewerkers/vrijwilligers die op het terrein werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden bij vermissing/diefstal of voor enig letsel en/of schade.

Gebruik de prullenbakken en de kliko’s dan houden we Borger schoon en netjes.

Bij het niet naleven van de huisregels zal de toegang worden geweigerd/ontzegd, zonder restitutie van het toegangsbewijs.

Wij organiseren het SIVO-festival  voor jullie, maar ook met jullie. Veel plezier!