Huisregels

Voor een zo’n prettig mogelijk verloop van het SIVO 2023 vragen we u met de volgende huisregels rekening te houden.

Door betreden van het SIVO-terrein ga je akkoord met onze huisregels.

Open vuur is verboden. Op het SIVO-terrein geldt een algeheel rookverbod, ook wij ondersteunen het doel van de rookvrije generatie om kinderen op te laten groeien in een wereld waarin ze niet bloot worden gesteld aan tabaksrook en tabaksproducten.

Respecteer je omgeving en andermans eigendommen. Gebruik de prullenbakken en de kliko’s dan houden we ons terrein schoon en netjes.

Denk aan ieders veiligheid en wees extra lief voor onze vrijwilligers.

Het programma is onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen.

Fotograferende bezoekers dienen met respect voor andere culturen te werk te gaan. Het is niet toegestaan om staande midden voor een podium te fotograferen.

Bezoekers hebben geen toegang tot de kleedaccommodaties van de groepen en het SIVO-backstage terrein. Dit is een duidelijke ‘no-go area’. 

Aanwijzingen en instructies van medewerkers/vrijwilligers van SIVO dienen direct opgevolgd te worden.

Een ieder die het terrein van SIVO betreedt geeft toestemming voor het maken van video-, foto- en geluidsopnamen. De organisatie kan dit materiaal voor promotionele doeleinden gebruiken.

De organisatie van SIVO, evenals alle medewerkers / vrijwilligers die op het terrein werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden bij vermissing / diefstal of voor enig letsel en/of schade.

Bij het niet naleven van de huisregels zal de toegang worden geweigerd / ontzegd

Wij organiseren SIVO  voor jullie, maar ook met jullie. Veel plezier!