Turkse danseres na jaren herenigd met gastgezin

Zeynep Bayhan, centraal met kroon boven haar hoofd, SIVO 2006

Het ging niet helemaal zonder slag of stoot maar uiteindelijk is het gelukt om na achttien jaar Zeynep Bayhan (41 jaar) weer in contact te brengen met Henk Huizing (85) uit Emmen. Een door ruim 12.000 personen gelezen oproep op SIVO-facebook bracht het balletje aan het rollen.

De danseres verbleef in 2006 met haar groep ‘Anatolia Folk Dance Youth Association’ uit Ankara een kleine week in Sleen. Alleen dat laatste wist Zeynep niet meer zo goed. Alleen de naam van haar gastouders ‘Hank en Nani’ kon ze zich nog wel herinneren. Het echtpaar had grote indruk gemaakt en na zoveel jaar wilde ze toch wel heer erg graag weten hoe ’t inmiddels met ze ging.

Op 6  mei j.l. kwam het verzoek via internet (messenger) bij SIVO binnen. Communicatie verliep in eerste instantie in het Turks en gebroken Engels. Zo’n verzoek komt wel vaker voor maar de passie van Zeynep voor SIVO, haar gastouders en Nederland was wel zeer opvallend.

Anatolia Folk Dance Youth Association’ uit Ankara tijdens SIVO 2006

Zo'n zoekactie bewijst nog weer eens wat voor banden er tussen deelnemers en gastgezinnen kunnen ontstaan. Uit de administratie van SIVO Odoorn, die gelukkig goed bewaard is gebleven, bleek dat Zenep bij de familie Huizing aan het Vennetje een gastvrij onderkomen had gekregen. Alleen op dat adres woont tegenwoordig geen familie Huizing meer.

Henk Steenbergen uit Sleen wist gelukkig te melden dat de familie naar Emmen was verhuist ergens aan de Wilhelminastraat. Op dat moment besloot ook Radio Drenthe de zoektocht op te pakken. Een oproep leverde gelijk weer tientallen mogelijke adressen op. Ondertussen wist Zeynep niet wat haar overkwam. Ze verbaasde zich erover dat dit onderwerp nog steeds zo leeft onder de volgers van  SIVO.

Ondertussen moesten wij als SIVO haar het trieste nieuws melden dat ‘Nani’, oftewel Manny Huizing, inmiddels was overleden. Ze reageerde zeer emotioneel en vertelde dat ze het contact in de loop van de jaren helaas was kwijtgeraakt. Ook in haar leven was niet alles op rolletjes verlopen. De wens om Henk Huizing weer te spreken was alleen nog maar groter geworden.

Afgelopen maandag kwam bij Radio Drenthe de belangrijke tip binnen die er uiteindelijk voor heeft gezorgd dat Henk Huizing en Zeynep Bayhan inmiddels al meerdere keren mailcontact hebben gehad. Voor Henk was het eerst nog wel even schakelen want hij had samen met zo’n vrouw in de loop der jaren zoveel ‘gastkinderen’ gehad. Foto’s van de danseres gemaakt tijdens het 22e SIVO-festival in 2006 deden de rest.

Zeynep Bayhan (in het midden met kroontje) tijdens het SIVO-gala van 2006

Zo wist Henk ons nog te vermelden dat de grote Turkse dansgroep midden in de nacht in Sleen arriveerde. Ze kregen een jongen en een meisje in huis.  Ze hadden twee slaapkamers ingericht maar de volgende ochtend bleek er één niet te zijn gebruikt. Henk: “Wij hadden geen idee of het ‘n stelletje was maar dachten dat samen in één bed wel goed zou gaan.”

Iedere ochtend tijdens het ontbijt nam het gezin de planning van de dag door. Iets waar Zeynep nu nog steeds aan moet denken. “Alles was zo goed georganiseerd bij SIVO en vooral de mensen waren zo warm en oprecht geïnteresseerd. Wij zijn door Henk en Manny overal mee naar toe genomen om b.v. kennis te maken met een echt Drents boerenbedrijf, we hebben door Orvelte gewandeld maar ook een bezoek gebracht aan ‘Herinneringscentrum Kamp Westerbork’. Allemaal herinneringen die ik de rest van mijn leven nooit zal vergeten,” aldus een steeds enthousiaster wordende Zeynep.

Henk wist verder nog te vertellen dat zijn vrouw, een echte Drent, de Turkse gasten verschillende Drentse woorden wist te leren.  Het feit dat hij na zoveel jaar nu weer contact heeft met de Turkse danseres vindt hij geweldig en hij is van plan om uitgebreid ‘bij te praten’.

Zeynep werkt tegenwoordig als schoolbegeleider op een basisschool is Istanbul. Ze geeft ook dansles aan kinderen en studenten maar zelf is ze niet meer aan een dansgroep verbonden. Na 2006 is ze nooit meer in ons deel van Europa geweest maar de hernieuwde contacten met Henk en SIVO hebben haar wel enorm geraakt. Zeynep: “Wie weet trek ik binnenkort de stoute schoenen aan en van Henk heb ik al begrepen dat hij in Emmen nog wel een slaapkamer over heeft!”

SIVO wil iedereen bedanken die in wat voor vorm dan ook aan deze zoektocht heeft meegewerkt. Het levert, in de beste SIVO-traditie, weer een prachtig verhaal op!

SIVO-festival sneuvelt op starre houding van gemeente Borger-Odoorn

Het prachtige terrein bij het voormalige Esdal-college in Borger.

Het SIVO-bestuur heeft de moeilijke beslissing genomen om in 2024 geen SIVO-festival te organiseren. De organisatie ontving vorige week de gemeentelijke vergunning voor het organiseren van het festival begin augustus in Borger. Bij nadere bestudering van de vergunning bleek deze zodanig op verschillende onderdelen af te wijken van de ingediende aanvraag dat het bestuur het onmogelijk vindt om op ‘n verantwoorde manier het SIVO-festival te organiseren. 

Vergunning 2024

Aanvraag en uiteindelijke vergunning liepen uit de pas op het gebied van de faciliteiten. SIVO mag definitief geen gebruik maken van de gebouwen van het voormalige Esdal-college. Ook de naast het gebouw staande noodlokalen zijn niet beschikbaar. Dat geldt ook voor aansluitingen van stroom, water en 'vuil water' oftewel riolering. De gemeente geeft in de afgegeven vergunning alleen toestemming voor gebruik van het grasveld en de gymzaal.

SIVO heeft de gemeente al in januari een overzicht verstrekt met minimaal benodigde faciliteiten voor het welslagen van het festival. Daarin staat b.v. dat er minimaal zeven afsluitbare kleedkamers en een kantine met keuken nodig zijn. Daarnaast zijn nog een aantal andere kleine ruimtes voor b.v. EHBO en organisatie onmisbaar. Omdat dit niet allemaal in één gymzaal gaat passen heeft SIVO geprobeerd de gemeente alsnog te bewegen toestemming te geven voor het gebruik van een deel van het voormalige Esdal-college door b.v. de noodlokalen als kleedruimte in te richten. SIVO had daarvoor ook contact gezocht met de huidige anti-kraak bewoners van de school. Die zagen een combinatie van wonen en drie dagen festival naast hun deur niet als een probleem. Sterker nog, een aantal bewoners was bereid om die dagen als vrijwilliger bij SIVO mee te helpen. 

Bestuursleden Regien Broekman en Geert Nijhof denken na over de toekomst van SIVO in Borger.

Toekomstplannen voormalige school blijven onduidelijk

De locatie Esdal is uitvoerig onderwerp van gesprek geweest alleen niet binnen het hele gemeentelijke apparaat. Zo werd SIVO overvallen met een advertentie waarin de gemeente het gebouw van ’t Esdal ineens als antikraak voor verhuur aanbood. Tijdens de gemeentelijke evenementen-informatiemarkt vorig jaar november kreeg SIVO nog te horen dat het met de plannen voor de voormalige school nog niet zo’n vaart liep en het festival dit jaar zeker nog op deze locatie kon plaatsvinden. Met de directie van het Esdal-college wist de organisatie ook nog te regelen dat het voormalige kooklokaal (met alle apparatuur) niet met ’t oud-ijzer werd afgevoerd. De gemeente besloot de professionele horecakeuken voor een oud-ijzer prijs over te nemen. Tijdens de overdracht van de voormalige school aan de gemeente werd in goed overleg besloten ook de complete inrichting van de kantine zoals tafels, stoelen, beamer, scherm en speakers t.b.v. SIVO achter te laten.

Op dit moment geeft de gemeente als reactie dat er mogelijk in de toekomst ‘andere plannen’ met de gebouwen en het  terrein een gebruik door SIVO deze zomer in de weg zou kunnen staan. Bij het SIVO-bestuur overheerst onbegrip over de starre houding van de gemeente die overigens blijft zeggen dat het festival prima bij Borger past, zeker gezien vanuit het gemeentelijk toeristisch perspectief.  

Grote publieke belangstelling vorig jaar tijdens SIVO in Borger.

Alternatieven

De gemeente heeft SIVO nog naar een eventueel plan B of zelfs plan C gevraagd en ook opnieuw een verhuizing naar een andere plaats in de gemeente ter sprake gebracht. Niet alleen vanwege de zeer beperkte tijd die nu nog rest tot het festival heeft het SIVO-bestuur besloten een nieuwe verhuizing niet in overweging te willen nemen en zich eerst te gaan beraden over de toekomst van in potentie één van de leukste festivals van Drenthe.

Deze zomer geen folklore op hoog niveau.

Borger gaat kennismaken met SIVO

De groep 'Tarumbeta' uit Kenia

34e editie vindt laatste weekend van juli plaats op centrumplein in Borger

De organisatie van het Wereld Dans en Muziekfestival SIVO heeft de evenementenvergunning binnen. Op verzoek van de gemeente Borger-Odoorn is uiteindelijk de keus gemaakt het folklorefeest op het grote centrale plein bij de kerk van Borger te gaan organiseren. Na drie jaar van afgelastingen op rij gaat Borger eindelijk kennis maken met de veelkleurige wereld van de internationale folklore.  

 

Van plein naar Esdal College en weer terug

De afgelopen weken is er intensief contact geweest met de gemeente Borger-Odoorn. De gemeente die zo graag het SIVO, na een uitstapje in Orvelte, weer binnen de gemeentegrenzen een plek wilde geven. De herstart van het dansfestijn gaat nu plaatsvinden op de plek waarvan de gemeente hoopt dat SIVO het best tot z’n recht komt. Centraal in Borger op een prachtige zichtlocatie en vrij toegankelijk voor iedereen. Dat laatste betekent wel dat SIVO gratis te bezoeken is maar niet dat het festival geen geld kost. Om de start van SIVO in Borger ook financieel een goeie kans te geven gaat de gemeente daarom de organisatie een extra bijdrage geven die komt uit het speciale verjaardagspotje ‘Borger-Odoorn 25 jaar’.

 

Plan van aanpak SIVO 2023

De Servische groep 'Koreni'.

Het uitgangspunt van 2023 wordt ‘SIVO, een hernieuwde kennismaking met de wereld van de internationale folklore’. Op een laagdrempelige manier wil de organisatie de inwoners van Borger e.o. maar ook de vele toeristen in het gebied, in contact brengen met verschillende culturen d.m.v. dans en muziek. Dat is goed gelukt met in totaal tien verschillende groepen uit zes verschillende landen. Dagelijks komen in ieder geval Kenia, België, Servië en twee Nederlandse groepen in actie die deels ook buitenlandse folklore op het repertoire hebben staan. Vrijdag 28 juli en zaterdag 29 juli dansen en musiceren de groepen van 13.30 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 22.00 uur en op zondag tijdens ‘SIVO Super Sunday’ loopt het programma van 13.00 tot 17.30 uur.

SIVO Super Sunday wordt extra speciaal

Op deze zondag de 30e juli  treden er een aantal extra groepen op waaronder de Oekraïense  Dansgroep 'Roesalka' uit Hengelo. Deze folkloregroep bestaat voor deel uit Oekraïense  vluchtelingen en een bijzondere zangeres: Elena Dat- Kopanychuk. Ze heeft de Oekraïense folklore met de paplepel ingegoten gekregen. In 2000, tijdens de Folkloreade Enschede, kwam ze haar huidige partner tegen en ze besloot om zich in ons land te vestigen. De uit Cherson afkomstige klassiek geschoolde zangeres is in eigen land een beroemdheid maar ook in Nederland is ze inmiddels bekend. Samen met Ernst Daniël Smid zong ze een aantal duetten in het tv-programma ‘Una Voce Particulare’ De organisatie verwacht tijdens dit optreden ook verschillende Oekraïense ontheemden, die in de gemeente Borger-Odoorn een veilig onderkomen hebben gevonden, te kunnen begroeten.

Tijdens SIVO wordt er gedanst op een houten plankier van maar liefst 10 x 10 meter dat waterpas op het grote plein wordt gelegd. Begeleidende muzikanten en/of compleet orkest nemen plaats op het bekende RTV Drenthe Podium dat achter de dansvloer wordt geplaatst. Dus geen grote overdekte podia en tenten maar kleinschalig en knus van opzet. Bezoekers staan er letterlijk met hun neus bovenop. Niet alleen om te kijken en te luisteren maar men kan ook actief meedoen aan één van de verschillende workshops. Ook voor de kinderen worden er op zaterdag en zondag, i.s.m. ‘Hunebedcity’, verschillende activiteiten georganiseerd.

'Roesalka' uit Hengelo

Werving gastgezinnen en vrijwilligers

De organisatie van SIVO wil verder ook inzetten op het werven van nieuwe gastgezinnen en vrijwilligers zodat er de komende jaren verder doorgebouwd kan worden aan ‘Het zomerfeest zonder grenzen’. De ruim zeventig buitenlandse deelnemers uit o.a. Kenia en Servië worden ondergebracht bij tientallen gastgezinnen in o.a. Borger, Westdorp, Ees, Drouwen, Gasselte, Kibbelveen, Sleen en Eext. Vrijwilligers uit het hele Noorden steken de handen uit de mouwen. De hele omgeving gaat ’t merken dat SIVO terug is, in ’t hart van ‘Hunebedcity Borger'.

SIVO organisatie hakt knoop door

'Tarumbeta Cultural Group' - Nairobi - Kenia

De organisatie van het Wereld Dans en Muziekfestival heeft de ingewikkelde knoop doorgehakt: het 34e SIVO kan na een aantal jaren eindelijk weer gaan plaatsvinden. Het was de afgelopen maanden nog lang onzeker of het festival überhaupt kon doorgaan, maar Borger kan eindelijk kennismaken met het bekende zomerse folklorefeest zonder grenzen.

 

In Odoorn gebrek aan draagvlak

Het al jaren bestaande SIVO-festival is anno 2023 op een keerpunt beland. SIVO had 32 jaar Odoorn als thuisbasis. De beschikbaarheid van steeds minder vrijwilligers en gastgezinnen met daar bovenop ook nog eens tegenvallende bezoekersaantallen en horeca-inkomsten waren in 2017 reden om de handdoek te werpen. Een aantal enthousiaste oud-bestuursleden en vrijwilligers van het eerste uur wilden het gedachtengoed van dit unieke multiculturele festival niet verloren laten gaan en besloten in 2019 het SIVO-festival in Orvelte in de gemeente Midden-Drenthe een nieuwe kans te geven.

Het nieuwe SIVO (Stichting Internationale Volkeren Ontmoeting) besloot na één succesvolle editie, met bijna 9000 betalende bezoekers in Orvelte, terug te keren naar de Gemeente Borger-Odoorn. Daar zou in Borger in de zomer van 2020 de 34e editie van het festival van dans, muziek en ontmoeting worden gehouden. Maar Corona en de oorlog tussen Oekraïne en Rusland gooiden vervolgens drie jaar achter elkaar roet in het eten. De organisatie wil de eerste editie van het festival in Borger deze zomer vooral benutten om SIVO te promoten op een nieuwe plek en voor deels een nieuw publiek. Kortom de wedergeboorte van een uniek zomerfestival zonder grenzen.

 

Folkloristische Dansgroep 'De Naobers'- Hellendoorn

Plan van aanpak SIVO 2023

Het uitgangspunt van 2023 wordt ‘SIVO, een hernieuwde kennismaking met de wereld van de internationale folklore’. Laagdrempelig en niet in de vorm van een festival maar als introductie en demonstratie van waar SIVO voor staat. Op een simpele manier wil de organisatie de inwoners van Borger e.o. maar ook de vele toeristen in het gebied in contact brengen met verschillende culturen d.m.v. dans en muziek. Het programma is geschikt voor oud en jong. Zo zullen er ook kinderactiviteiten worden georganiseerd.

Van vrijdag 28 t/m zondag 30 juli 2023 verzorgen drie buitenlandse en zeven Nederlandse dansgroepen, waarvan vier buitenlandse folklore op het repertoire hebben staan, de optredens. Dagelijks van 13.30 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 22.00 uur zijn ze te zien in Borger. De deelnemers dansen op een houten plankier van maar liefst 10 x 10 meter dat waterpas op de vlakke grond wordt gelegd. Begeleidende muzikanten en/of orkest nemen plaats op het bekende RTV Drenthe Podium dat achter de dansvloer wordt geplaatst. Dus geen grote overdekte podia en tenten maar kleinschalig en knus. Bezoekers staan er letterlijk met hun neus bovenop. Niet alleen om te kijken en te luisteren maar men kan ook actief meedoen aan één van de workshops.

Folk-dance group 'Koreni' uit de stad Zaječar in Servië

Werving gastgezinnen en vrijwilligers

Tijdens de dansdemo’s wil de SIVO-organisatie ook inzetten op het werven van nieuwe gastgezinnen en vrijwilligers zodat er in de komende jaren weer een vertrouwd SIVO-festival kan worden georganiseerd. Voor het komende SIVO is de organisatie overigens ook nog steeds op zoek naar gastgezinnen en vrijwilligers. Aanmelden kan via: info@sivofestival.nl.

De ruim zeventig buitenlandse deelnemers uit o.a. Kenia en Servië worden ondergebracht bij tientallen gastgezinnen in o.a. Borger, Westdorp, Ees, Drouwen, Gasselte, Kibbelveen, Sleen en Eext. De hele omgeving gaat ’t merken dat SIVO terug is.

Dear Folklore Friends

Informatie voor gastgezinnen van het SIVO-festival.

Kennismaking met gastgezin

Tientallen dansers en muzikanten uit alle windstreken moeten worden ondergebracht in de periode van woensdag 26 juli tot en met zondag 30 juli 2023. De vrijwillige gastouders zorgen gedurende een kleine week voor een slaapplek, eten en drinken, maar vooral voor een warm welkom in Drenthe.

Uit het verleden weet de organisatie dat het leuk en leerzaam kan zijn kennis te maken met een vertegenwoordiger van een buitenlandse cultuur. Een danser of een muzikant die op zijn of haar beurt ook nog eens zeer geïnteresseerd is in onze Nederlandse cultuur. Vaak ontstaat vanuit de gastgezinnen een hechte band met gasten en ook omgekeerd gebeurt dat.

Servische groep in Westerbork

De buitenlandse gasten van SIVO zijn trots dat ze hun land mogen vertegenwoordigen door het tonen van hun eigen cultuur in muziek, dans en andere specifieke gebruiken. Een keer koken voor de gastvrije ‘ouders’ hoort daar zeker bij, zo leert de ervaring uit voorgaande jaren. Een SIVO-gast over de vloer is niet alleen goed voor de taalontwikkeling maar zorgt ook nog eens voor persoonlijke groei bij jong en oud en een breder wereldbeeld. Door het onbekende bekend te maken ontstaan wederzijdse vriendschappen en meer begrip van en kennis voor elkaars cultuur.

Per gezin worden minimaal twee personen als gast in huis genomen zodat de buitenlanders niet helemaal moederziel alleen in een voor hen vreemde omgeving terecht komen. Een gastgezin kan volop genieten van de gasten, ook tijdens de optredens want zij krijgt van de mogelijkheid om het festival in Borger gratis bij te wonen. Tijdens de festivaldagen krijgen de deelnemers in Borger door de organisatie een warme maaltijd voorgeschoteld. De rest van de maaltijden regelt het dorp (b.v. in de vorm van een bbq of een picknick) of het gastgezion individueel.

Martinique kookt voor gastgezin

In hun 'vrije tijd' bepaalt de leiding van de groep i.o.m. de gastgezinnen hoe het programma er verder gaat uitzien. Dat kan een excursie zijn, een bezoek aan het plaatselijke zwembad of gewoon rusten. Afhankelijk van uw locatie en het beschikbare transportmiddel van de groep zelf wordt bepaald hoe de deelnemers in Borger komen. Een z.g. vliegtuiggroep maakt gebruik van door de organisatie beschikbaar gesteld transport. Een 'busgroep' reist met eigen vervoermiddel van en naar het festivalterrein. Belangrijk is om als dorp/wijk meerdere gastgezinnen ter beschikking te hebben zodat een buitenlandse groep niet te versnipperd wordt ondergebracht.

Pickicken met Taiwan

Aanmelden kan via: info@sivofestival.nl

Noodkreet organisatie SIVO. Doorgaan festival hangt aan een zijden draadje.

(Bron Dagblad van het Noorden)

Het internationale SIVO-dansfestival dat dit jaar in Borger is gepland, hangt aan een zijden draadje. De organisatie kampt met een tekort aan vrijwilligers en huisvesting voor de dansgroepen. Daar komen de steeds strengere regels nog bij.

,,De kogel is nog niet door de kerk, maar ik ben voorlopig niet heel positief. We lopen tegen zoveel dingen aan’’, zegt bestuurslid Sjoerd Looijenga. ,,Binnen veertien dagen hakken we de knoop door of het doorgaat of niet.’’

Het folkloristische dansfestival, dat in 2019 voor het laatst is gehouden, staat op de kalender van 28 tot en met 30 juli. Zo’n tien dansgroepen uit binnen- en buitenland geven dan in principe optredens op het grasveld bij het Esdal College.

Voor het eerst in Borger

Het is voor het eerst dat het dansfestival in Borger wordt gehouden. Een van de grootste problemen waar de organisatie mee kampt, is het gebrek aan gastgezinnen. Er hebben zich zo’n veertig aangemeld, maar dat is lang niet genoeg om alle dansers onderdak te bieden. En alternatieve onderkomens zoals groepsaccommodaties zitten voor een groot deel vol. ,,Daar zitten Oekraïners of asielzoekers. Of de ruimte is voor die groepen gereserveerd en moet à la minute beschikbaar zijn’’, zegt Looijenga.

Ook zijn er nog niet genoeg vrijwilligers en heeft het SIVO, net als andere evenementen, te maken met steeds meer regelwerk. ,,We moeten ineens een natuurvergunning hebben, stikstofberekeningen uitvoeren en dat soort dingen. Al met al hebben we erg veel problemen met van alles en nog wat.’’

Buiten de zomervakantie

Het bestuur bekijkt nu of er dit jaar toch nog een kleinere versie op poten kan worden gezet. Verder wordt nagedacht over een aangepast SIVO in de toekomst. ,,We zullen moeten kijken naar een andere vorm. Misschien moeten we buiten de zomervakantie gaan zitten, wanneer er meer accommodaties beschikbaar zijn. Ook kijken we naar de optie om buitenlandse dansgroepen in te schakelen die in Noord-Nederland zitten. Die dansers kunnen dan gewoon thuis slapen.’’

Traditie

SIVO kent een lange traditie. Het ontstond in de jaren tachtig in Odoorn, waar op het hoogtepunt wel zeshonderd dansers en meer dan 30.000 bezoekers kwamen. In 2016 kwam er een einde aan het festival, door het afkalvende aantal vrijwilligers en gastgezinnen voor de dansers vooral in SIVO-dorp Odoorn.

In 2019 kwam er een doorstart in Orvelte. Het festijn trok daar bijna 9.000 betalende bezoekers, volgens Looijenga een goede basis om op verder te bouwen. Enthousiast was het bestuur dan ook toen de gemeente Borger-Odoorn zich meldde. Die wilde het festival graag terug binnen eigen gemeentegrenzen. De keus viel op Borger en zowel de gemeente als de provincie Drenthe zegde financiële steun toe.

Oorlog

En toen kwam corona, het virus dat inmiddels drie jaar achter elkaar roet in het eten gooit. ,,Ook vorig jaar durfden buitenlandse dansgroepen het nog niet aan om hier te komen en waren gastgezinnen huiverig’’, zegt Looijenga. ,,Wij mogen geen vaccinatiebewijs of zo vragen.’’

Een extra complicerende factor nu is volgens hem de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. ,,De wereld is veranderd. Die wil niet met die en die wil niet met die. Maar het zou toch heel jammer zijn als het dit jaar niet doorgaat. Want wat blijft er dan nog over voor de toekomst?’’

SIVO-festival noodgedwongen uitgesteld

Het laatste SIVO-festival in 2019 vond plaats in Orvelte

De kans dat het SIVO-festival eind juli door kon gaan was door de verschillende versoepelingen een behoorlijke stap dichterbij gekomen. Toch blijkt nog niet de hele folklore wereld, na 2,5 jaar van stilstand, klaar te zijn voor een herstart. Daar zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen. Belangrijkste reden is de aanhoudende onzekerheid die de coronapandemie overal in de wereld heeft veroorzaakt.

De buitenlandse folklore deelnemers hebben naast veel vragen ook veel aanvullende eisen t.a.v. hun veiligheid. Ieder land hanteert eigen nationale regels en de meeste deelnemers geven aan uit voorzorg niet meer bij gastgezinnen maar in groepsaccommodaties te willen worden ondergebracht.

Andersom zijn ook niet alle gastgezinnen even enthousiast om onbekende, wel of niet, gevaccineerde buitenlandse SIVO-deelnemers in huis te nemen. Omdat SIVO als organisatie niet aan deelnemers kan en mag vragen of ze wel of niet gevaccineerd zijn is het volkomen begrijpelijk dat er gastgezinnen zijn die geen enkel risico wensen te nemen en aangeven een jaartje over te willen slaan.

De organisatie van SIVO merkt verder dat het na twee corona-jaren lastig is om voldoende vrijwilligers te vinden. Slechts een deel van de totale vrijwilligersgroep is beschikbaar voor het SIVO-festival dat voor 29 t/m 31 juli gepland stond. Ook de Nederlandse folklore dansers  zijn er duidelijk nog niet klaar voor. Van de zeventig uitgenodigde groepen reageerden er slechts twee positief. Veel groepen zijn door Corona leden kwijtgeraakt en de angst zit er nog goed in.

Helaas moet het SIVO-bestuur nu voor het derde jaar op rij de 34e editie van ‘t SIVO-festival uitstellen. Borger moet nog een jaar langer wachten op de kennismaking met ‘t festival. In de tussentijd gaat de organisatie kijken naar een mogelijk andere opzet, minder afhankelijk van gastgezinnen en eventuele nieuwe corona-uitbraken.

Meer vragen dan antwoorden voor SIVO-bestuur

Het Wereld Dans- en Muziekfestival SIVO kon ook in 2021 niet plaatsvinden. Dat heeft het bestuur met pijn in het hart moeten besluiten. De 34e editie van het festival was eerder in 2020 verplaatst vanwege de coronacrisis. Om een geslaagd SIVO neer te zetten, is een voorbereiding van vele maanden nodig. Veel landen, in Europa maar ook daarbuiten, hebben nog steeds of opnieuw te maken met strenge maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus.

Kijken naar de toekomst

Nu in december 2021 blijft het onmogelijk om als organisatie zekerheid te krijgen of internationale groepen in de zomer van volgend jaar wel naar Drenthe kunnen afreizen. Wat mag en kan er weer volgend jaar zomer? Niemand die het kan zeggen. Het bestuur kan slechts hopen en duimen voor een eerste SIVO-festival in Borger. Eindelijk.

De afgelopen periode ontving de organisatie verschillende hartverwarmende reacties van de deelnemende groepen en vrijwilligers. Veel folkloristische gezelschappen zijn zelf zwaar door het virus getroffen. Van sommige dansgroepen zijn meerdere leden overleden. Veel groepen worstelen met ledenverlies en als ze dan de afgelopen periode weer even samen mochten dansen was er weer de afstandsregel. Samen dansen zonder contact te maken... en contact maken dat is nu net waar dansen voor staat!

Andere invulling festival mogelijk

In verband met reisbeperkingen blijft het onzeker of er in 2022 groepen uit andere werelddelen kunnen afreizen naar ons land. Als er ruimte komt verwacht het bestuur dat de meeste groepen uit Europa zullen komen. Een andere optie is om met alleen maar gezelschappen uit Nederland het festival mogelijk te maken. Bijkomend voordeel is dat deze groepen na afloop van hun optredens weer huiswaarts keren en geen onderdak nodig hebben.

Gastgezin maakt kennis met z'n buitenlandse gasten.

Gastgezinnen blijven belangrijk

De coronacrisis is er mede de oorzaak van dat het fenomeen ‘gastgezin’ ter discussie staat. Niet iedereen biedt zomaar onderdak aan iemand anders die je niet kent en waarvan je niet weet of het veilig is om als gast in je eigen huis uit te nodigen. Helaas een heel vervelende bijwerking van ’t Corona-virus. Vele buitenlandse SIVO-gasten praten jaren later nog over hun unieke verblijf in Nederland. Vriendschappen voor het leven waren het gevolg. SIVO zal z’n uiterste best doen om deze pijler onder het festival te behouden.    

Het festivalterrein in Borger.

Lokale en regionale overheid steunt SIVO

Het SIVO-bestuur heeft in een gesprek met wethouder Albert Trip van de Gemeente Borger-Odoorn de garantie gekregen dat het festivalterrein bij het Esdal-college in Borger nog in ieder geval de komende twee jaar beschikbaar blijft. De school gaat verhuizen naar een terrein bij de brandweerkazerne aan de N374. De huidige locatie krijgt vanaf 2024 een nieuwe bestemming. De gemeente zal er verder alles aan doen om het SIVO-festival, na alle Corona tegenslag, een goede start in Borger te geven. Ook de Provincie Drenthe blijft SIVO ondersteunen. De organisatie was in 2020 erg blij met de toezegging dat er vier jaar op structurele financiële steun gerekend mag worden. Dat betekent dat SIVO in deze moeilijke en onzekere tijden nog zeker t/m 2023 een beroep op de provincie mag doen.

De nieuwe data voor het SIVO-festival Borger: vrijdag 29 t/m zondag 31 juli 2022.

SIVO-beeld dat we in 2022 weer hopen te zien!

SIVO-festival Borger opnieuw uitgesteld

Door de verschillende versoepelingen leek de eerste editie van het festival in Borger een behoorlijke stap dichterbij gekomen. Toch blijkt de Nederlandse folklorewereld na 1,5 jaar van stilstand nog niet klaar voor een herstart. Daarom is opnieuw besloten dat er dit jaar geen SIVO-festival wordt gehouden. Het prachtige festivalterrein in Borger blijft leeg.


Door het versoepelen van de coronabeperkingen vanaf eind juli leken er mogelijkheden om op zaterdag 31 juli en zondag 1 augustus een eerste editie van het SIVO-festival in Borger te kunnen organiseren. Een tweedaags evenement met maximaal 1000 toeschouwers per dagdeel en met alleen deelname van Nederlandse dansgroepen. Deelname van buitenlandse folklore groepen was onmogelijk omdat ons land voor een groot deel van de wereld ‘op rood stond’.

Reizen naar het 'rode' Nederland bleef lang onmogelijk.


Na twee weken van koortsachtig overleg met de gemeente Borger-Odoorn, de Veiligheidsregio Drenthe en het Esdal College (festivalterrein en kleedruimte) bleek de grootste hobbel voor het doorgaan van het 34e SIVO het vinden van voldoende deelnemende dansgroepen te zijn. Alle bekende folklore groepen in ons land zijn de afgelopen periode benaderd maar slechts een klein deel bleek in staat om naar Borger te komen. Voor de meeste deelnemers komt SIVO gewoon te vroeg.

In Bolivia wordt er, heel voorzichtig en goed beschermd, weer gedanst.


Vooral binnen de oudere traditionele groepen bleek Corona bovendien verschillende slachtoffers te hebben gemaakt. Aan dansen moest men nog even helemaal niet denken. Het is sowieso de vraag hoeveel groepen deze coronapandemie op termijn overleven. Andere folklore groepen gaven aan dat het op zo’n korte termijn onmogelijk is om een kwalitatief verantwoord programma in te studeren. Verschillende groepen hadden helemaal geen rekening meer gehouden met het doorgaan van een festival deze zomer en zijn met vakantie. Zij hopen dit najaar de draad weer op te pakken.


Dit alles is reden voor het SIVO-bestuur om het festival opnieuw een jaar uit te stellen. De nieuwe data worden: vrijdag 29 t/m zondag 31 juli 2022. In principe worden dezelfde groepen uitgenodigd die ook in 2020 en 2021 geprogrammeerd stonden. SIVO is de gemeente Borger-Odoorn bijzonder erkentelijk voor de voortvarende wijze waarop deze met de vergunningaanvraag voor het festival aan de slag was gegaan.

Ecuador danst in Borger.

Borger zal een jaartje langer geduld moeten hebben en dat geldt ook voor de SIVO-vrijwilligers en gastgezinnen die zich enorm hadden verheugd op de herstart van het festivalseizoen.

34e editie SIVO-festival stap dichterbij

Het terrein bij 't Esdal-college in Borger ligt er prachtig bij

Er gloort hoop aan het einde van de corona-tunnel. Ook in de wereld van de festivals wordt de komende maanden weer meer mogelijk.

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft vorige week vrijdag laten weten dat alle concerten en festivals vanaf 30 juni weer plaats kunnen vinden met 100% capaciteit. Bezoekers hoeven dan dus geen 1,5 meter afstand te houden. Wel is een vaccinatiebewijs of negatieve coronatest van maximaal 40 uur oud nodig om toegang tot het evenement te krijgen. Deze regels gelden alleen voor evenementen waarvoor een toegangsbewijs nodig is. Er geldt een maximum van 25.000 bezoekers per dag.

Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. FOTO MARTIJN BEEKMAN / MINISTERIE VAN EZK

Meerdaagse evenementen zoals het SIVO-festival zijn vanaf 30 juli ook weer mogelijk. Het RIVM adviseert wel om bij meerdaagse evenementen niet alleen vooraf maar ook tussentijds te testen. Het kabinet is met de sector in gesprek over een mogelijke praktische invulling hiervan.

Om deze maatregelen in te passen, wordt de zogenaamde routekaart aangepast. Keizer laat weten "Het is geweldig nieuws dat evenementen zoals festivals en concerten dankzij het harde werk van Fieldlab Evenementen snel weer mogelijk worden. De inzichten die de Fieldlab organisatie heeft opgedaan gebruiken we nu om de Routekaart aan te passen. Ben je gevaccineerd, negatief getest of hersteld van corona, dan kun je weer naar een festival of concert zoals vroeger."

De organisatie van het SIVO-festival Borger is inmiddels in overleg met diverse partijen zoals vergunningverlener Gemeente Borger-Odoorn en het Esdal-college om een nieuwe editie op korte termijn mogelijk te maken. Mogelijk dat al deze week het licht op groen wordt gezet!

SIVO steunt project kletsmaatjes

Heb je interesse in andere culturen? En hou je van kletsen? Meld je dan aan als vrijwilliger voor ‘Kletsmaatjes’: online Nederlands kletsen met een nieuwkomer.

Je krijgt ondersteuning van een team van coördinatoren, een e-learning en oefenmaterialen. Zo zorg jij ervoor dat nieuwkomers hun taalvaardigheid oefenen en in contact zijn met hun nieuwe landgenoten!

Eén of meerdere keren per week hebben de vrijwilliger en nieuwkomer contact met elkaar via b.v. Whatsapp, Teams of Skype. Samen oefenen ze door te kletsen de Nederlandse taal en delen ze wat hen bezighoudt. Dat is goed voor de taalontwikkeling, het zelfvertrouwen en netwerk van nieuwkomers én vrijwilligers.

https://youtu.be/EFVgi3fCL1s

Kletsmaatjes is ontstaan toen door het coronavirus opeens alle activiteiten stilvielen. Zo ook voor nieuwkomers die de Nederlandse taal aan het leren zijn. Zij hebben vaak geen netwerk en de Nederlandse les en b.v. een Taalcafé waren vaak de enige plek waar ze (uitgebreid) Nederlands konden oefenen. Dit viel allemaal weg door het coronavirus.

Op dit moment zijn er 1500 actieve koppels! Sinds maart 2020 zijn er op deze manier al veel nieuwe vriendschappen ontstaan. Er zijn nog steeds heel veel nieuwkomers die graag willen oefenen met Nederlands en met u zouden willen kletsen. Dit project past perfect bij de uitgangspunten van het SIVO-festival; ontmoeting en cultuuruitwisseling. Vandaar dat we dit project van harte ondersteunen.

Wat doet een vrijwilliger:

Kijk voor aanvullende info en voor aanmelding op:
https://www.hetbegintmettaal.nl/kletsmaatjes/

Voortbestaan ‘Levende Nederlandse folkloredans’ voor toekomst gewaarborgd

Er kan wederom een aantal vormen van immaterieel erfgoed bijgeschreven worden in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.

'Hai la joc' uit Groningen tijdens SIVO 2019.

Het betreft deze keer onder andere een cluster van tien kortebaandraverijen. Daarnaast kunnen binnenkort ook Nederlandse Thuisbevalcultuur, Matthäus-Passion door de Nederlandse Bachvereniging in Grote Kerk Naarden, Afro-Surinaamse Aflegrituelen, Surinaams- Javaanse Gamelantraditie en Levende Nederlandse folkloredans worden bijgeschreven.

SIVO 2008

De Stichting Levende Folklore heeft deze voordracht ingediend, omdat zij de Nederlandse Folklore dans (volksdans) willen borgen voor de toekomst. Levende Nederlandse folkloredansen zijn gezelschapsdansen in (streek)kostuums op traditionele muziek, die in sommige gevallen voorzien zijn van nieuwe choreografieën. De gemeenschap is zich bewust dat het, om dit erfgoed te borgen, van belang is dat de dynamiek in de folklore dans geactiveerd wordt; vandaar de toevoeging ‘levende’ in de naam van het erfgoed.

SIVO Orvelte met de 'Iesselschotsers' uit Steenderen.

De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland bevat na deze nieuwe bijschrijvingen bijna 180 vormen van immaterieel erfgoed, waaronder ambachten, feesten en sociale praktijken. Met de bijschrijving in de Inventaris laten de gemeenschappen zien, dat ze bezig zijn met de borging van hun immaterieel erfgoed en werken ze aan de zichtbaarheid ervan.

Lichtpuntje voor vrijwilligers en gastgezinnen

Van het SIVO-bestuur

Het zou een jaar als nooit tevoren hebben moeten worden. In 2020 kwam SIVO thuis en keerde het festival terug naar de gemeente Borger-Odoorn. Alle voorbereidingen verliepen zo goed dat we elkaar wel eens in de arm moesten knijpen. We werden er bijna nerveus van. Gemeente en provincie, de vele (vooral ook) nieuwe gastgezinnen, vrijwilligers en het zakenleven van Borger; iedereen zag het helemaal zitten en zette gezamenlijk de schouders eronder.

Op het moment dat we in maart het bericht ontvingen van de provincie Drenthe dat SIVO voor vier jaar kon rekenen op structurele financiële steun was daar ineens HET virus. Hoe dubbel voelde dat. Vanaf het voorjaar tot nu nam het corona virus de regie over ons leven zo ongeveer over. De hele wereld raakte in de ban van covid-19 en de folklore activiteiten kwamen overal abrupt tot stilstand. 

Het dagelijks bestuur van SIVO bezig met het verzendklaar maken van de attentie.

Mensen zijn bang om besmet te worden, of iemand anders te besmetten. De sociale afstand die we moeten bewaren heeft grote invloed op ons leven. Dansen alleen op 1,5 meter voelt niet goed. Thuisblijven in plaats van naar het werk, niet naar school kunnen, niet naar je dansgroep of op bezoek bij opa, oma. Het jaar 2020 zullen we nooit vergeten.

Ook de komende tijd zullen we samen, zonder elkaar te ontmoeten, er het beste van moeten maken. Letterlijk en figuurlijk ontvang je van ons dit lichtpuntje voor het komende jaar want aan het einde van de bekende tunnel …………

Ook de komende tijd zullen we samen, zonder elkaar te ontmoeten, er het beste van moeten maken. Letterlijk en figuurlijk ontvang je van ons dit lichtpuntje voor het komende jaar want aan het einde van de bekende tunnel …………

Als bestuur kijken we verwachtingsvol naar de nabije toekomst en hopen u allen, in goede gezondheid, weer snel en in een veilige omgeving te mogen ontmoeten.                                            

Veilige jaarwisseling en een gelukkig en gezond 2021!

Namens het SIVO-bestuur: Regien, Geert en Sjoerd

‘Hai la joc’ gaat nieuwe jaar optimistisch in

Hoe kijkt men in de wereld van de (internationale) folkloredans terug op coronajaar 2020 en hoe optimistisch is men over de (nabije) toekomst?

'Hai la joc' met Dorine Schuurman als stralend middelpunt.

De Groninger dansgroep 'Hai la joc' kwam in 2019 meerdere dagen in actie tijdens het SIVO-festival in Orvelte. Zakelijk leider is Dorine Schuurman uit Lettelbert. Ze denkt met weemoed terug aan 2019 toen de groep ook internationaal in Polen ons land mocht vertegenwoordigen. Dan vormt 2020 toch wel een groot contrast.

'Hai la joc' met Dorine Schuurman helemaal links in het Tsjechische Pisek.

Dorine Schuurman: "Natuurlijk was 2020 een vreemd jaar. Op 29 februari 2020 vierden we in alle vrolijkheid ons 40-jarig bestaan. Er werd veel gedanst, gemusiceerd met het orkest Ferdivedûnsje - dat ons vaker naar festivals begeleidt - , opgetreden en heerlijk gegeten. Daarna werd het plots stil… We hadden optredens in het voorjaar staan, festivals in de zomer, maar alles werd gecanceld."

SIVO-festival 2019; 'Hai la joc' met hun Nederlandse choreografie.

Stopten ook alle groepsactiviteiten? "Het instuderen b.v. van een nieuwe Georgische choreografie viel stil. In het voorjaar deden we al snel enkele sessies online. En aan het eind van het seizoen, eind juni, hadden we een fysieke bijeenkomst ter afsluiting, waar individuele dansers een speciale dans lieten zien. Dat was weer even heel gezellig om bij te kletsen."

Na de zomer zag je het optimisme in de folklorewereld weer enigszins terugkeren. Dorine: " Klopt. In september begonnen we fysieke trainingen in een grotere zaal, waarbij we anderhalve meter afstand hielden. Het Georgisch is toen weer opgepakt: docent Nienke kwam weer éénmalig naar Groningen. Helaas kwamen daarna weer strengere regels. Heel het najaar deden we vervolgens een mix van online en fysieke trainingen. Soms geheel online, soms was een gedeelte fysiek aanwezig in de zaal.

Fysiek trainen, wanneer kan het weer?

Hoe kijkt ze naar de huidige ontwikkelingen en ziet ze licht aan het eind van de corona-tunnel? "Vorige week hadden we een gezamenlijke online borrel waarbij bijna iedereen aanwezig was. Dat ging via 'Teams' en was erg gezellig. We hadden gedacht vorige week donderdag ook fysiek weer een bijeenkomst te kunnen houden, ter afsluiting van het jaar, maar dat is nu afgeblazen vanwege de huidige lockdown."

Online borrelen...... gezellig maar anders.

Is online dansen voorlopig de enige optie? "Het is een optie maar internet biedt ook nieuwe kansen", zegt Schuurman, " Van 20 - 22 December werd het festival 'Light and Fire' in Israel georganiseerd, waaraan ook Hai la joc deelnam.

Kijk hier naar de beelden:

https://youtu.be/vxpLnEb-OrU

Hiervoor hebben we een video van een Nederlandse choreografie opgestuurd, overigens een opname van ons optreden tijdens het SIVO-festival in Orvelte (!) en ook nog een speciaal filmpje ter introductie opgenomen. Erg leuk om te doen. Het festival is een mix van video's van groepen uit de hele wereld en online dans workshops."

Nederlandse folklore, met een knipoog, tijdens SIVO 2019.

Hoe zien jullie plannen er voor volgend jaar uit? "Op 7 januari 2021 starten we als Hai la joc weer met de online lessen! We starten dan ook met een nieuwe artistiek leider, Emile Apol. In Januari hopen we nog op een goede manier afscheid te nemen van de oude AL: Lex Wedemeijer. Verder zijn we bezig met een nieuwe Bulgaarse choreografie en zijn er plannen om een Bollywood serie aan te leren, o.l.v. Elsa Balázs. Er staat in ieder geval één optreden in de agenda: in juni in Amsterdam…

We zullen zien of dat allemaal gaat lukken. Maar we gaan 2021 weer enthousiast in. We zijn allemaal gezond, hopen dat te blijven en hopen op een mooi dansbaar 2021 en ......... nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom!"

'Hai la joc' in Terschellinger kostuum tijdens SIVO Orvelte.

Voor meer informatie over Dansgroep 'Hai la joc' kijk op: https://www.hailajoc.nl/

SIVO is ‘beautiful experience’

Hoe kijkt men in de wereld van de (internationale) folklore terug op corona jaar 2020 en hoe optimistisch is men over de (nabije) toekomst?

We vragen het dit keer aan Nelly Grissel. Ze maakte als danseres, oftewel bailarina, het SIVO-festival in 2015 mee. Voor haar werd het een onvergetelijke gebeurtenis.

In 2019 bij de herstart van SIVO in Orvelte vormde ze als postergirl het stralende uithangbord van het 33e SIVO-festival. De laatste jaren danst ze bij ‘Academia de Baile Javier Ortiz’ in Mexico-stad en reist de hele wereld over en won tijdens verschillende festivals individueel, of met haar dansgroep, verschillende prijzen.

Nelly, in het midden bovenaan, tegenwoordig als eerste bailarina in actie.

Hoe is de corona situatie in Mexico? Nelly Grissel: “Die is gewoon heel erg ernstig zoals in bijna ieder land. De overlijdensaktes waren in delen van Mexico zelfs op door de enorme aantallen sterfgevallen.

Met 1,2 miljoen besmettingen en bijna 14.000 doden behoren we helaas tot de brandhaarden in de wereld. De cijfers stijgen nog steeds en onze overheid heeft geen mogelijkheid om een totale ‘lockdown’ af te kondigen omdat veel werkloze inwoners dakloos zijn en dus ook geen thuis hebben.

Hoe ga je met deze situatie om? Ik ben fysiotherapeut en godzijdank heb ik nog steeds werk, maar soms word ik gek, ik wil uitgaan met mijn vrienden, zonder zorgen door mijn stad reizen en een normaal leven leiden zoals voorheen.


"Soms heb ik een videogesprek met mijn vrienden en dan spelen we online een paar spelletjes of we praten gewoon met elkaar."

En het klinkt raar……. soms geniet ik ook van deze tijd samen met mijn ouders en huisdieren. Door mijn drukke baan had ik tot nu toe weinig tijd met hen kunnen doorbrengen. Nu kunnen we weer samen eten. Daarnaast probeer ik elke dag aan lichaamsbeweging te doen en heb ik in deze gedwongen quarantainetijd de kans om mijn huis eens goed schoon te maken.” zegt Nelly Lachend.

Dansen is de grote passie van Nelly. “Ja, dat mag je wel zeggen. Alleen zijn al vanaf maart alle activiteiten van mijn dansgroep stilgelegd. Het was zo moeilijk om niet te doen wat ik leuk vind, ”verzucht de Mexicaanse, “In het begin probeerden we nog zo positief mogelijk te zijn. We hielden af en toe een videogesprek en we deden samen, voor de webcam, oefeningen. Maar nu zijn we al een hele tijd met alles gestopt. Dat alles maakt ons een beetje verdrietig, vooral ook omdat we dit jaar geen tour hebben gehad. Maar we begrijpen dat het nu niet het juiste moment daarvoor is. Ik wil volgend jaar heel graag weer dansen, maar ik denk dat het niet nog niet mogelijk zal zijn."

Gala-optreden Mexico tijdens SIVO 2015

Wat zou Nelly nog tegen de bezoekers, vrijwilligers en gastgezinnen van het SIVO-festival willen zeggen? “Het festival in Odoorn in 2015 was mijn allereerste festival ooit en het was het beste. Ik heb steeds gezegd dat ik dankzij SIVO nu Nederlandse familie heb. Ik hoop dat de organisatie zich blijft inzetten voor deze ‘beautiful experience’. Het voelt magisch voor ons als dansers, het is een geweldige manier om jullie Nederlandse cultuur te leren kennen en er verliefd op te worden.

Mijn grote droom is om ooit samen met mijn Mexicaanse familie het SIVO weer te bezoeken en om hen voor te stellen aan mijn ‘Nederlandse’ familie. Stop alsjeblieft nooit met het organiseren van het SIVO-festival. Vanuit Mexico-stad zeg ik: Be strong en heel graag tot ziens!”

Nelly's Nederlandse familie Meijer uit Oosterhesselen.

Leven in een wereld zonder dans doet pijn

Hoe kijkt men in de wereld van de (internationale) folkloredans terug op coronajaar 2020 en hoe optimistisch is men over de (nabije) toekomst?

SIVO-selfie gemaakt in 2016 met rechts vooraan Christos Shakallis.

Christos Shakallis bezocht in 2016 het SIVO-festival in Odoorn met de groep ‘Refugee Folkloric Group 'I ADOULOTI' Shiakalli’ uit Cyprus. Hij runt een eigen internationale dansschool en is een veelgevraagd organisator en leider van allerlei grote dansevenementen in Zuid-Europa en Noord-Afrika.

Ook Christos is zwaar getroffen door de Corona-crisis. “Maar we zijn gezond en voelen ons goed”, zo begint hij, “Dit jaar was en is nog steeds een ramp voor veel grote evenementen. Ik had zelf drie evenementen gepland maar die zijn allemaal geannuleerd.”

Christos Shakallis gepassioneerd in actie tijdens SIVO 2016

Christos Shakallis als organisator en solist in Egypte.

Omdat hij zelf financieel afhankelijk is van al zijn dansactiviteiten is 2020 een zeer somber jaar voor hem geworden. Christos Shakallis: “Mijn dansschool was beperkt open. Naast alle evenementen werden ook lokale en internationale festivals afgelast. Voor de dansgroep 'I ADOULOTI' is dit een jaar om snel te vergeten. Ja, bedrijfsmatig heb ik de afgelopen vijf maanden echt pijn geleden.”

De groep 'I ADOULOTI' Shiakalli’ met Christos 2e van links.

Hoe is de situatie op dit moment op Cyprus? “De Covid-pandemie was en is door onze overheid streng aangepakt. Dat had wel tot gevolg dat ook het toerisme tot stilstand kwam en dat er ook nergens meer werd gedanst. Clubs en bars sloten de deuren en alles wat met entertainment te maken heeft ligt nog steeds helemaal stil,” aldus Christos.

Wanneer is dit weer mogelijk? Samen Salsa leren dansen.


Hoe kijkt hij naar de toekomst? “Het kleine aantal studenten en dansers dat ondanks alles mijn dansschool bleef bezoeken, was enthousiaster dan ooit.

Ik ben zelf een heel positief persoon en denk dat als dit allemaal voorbij is, we allemaal sterker terug zullen komen.

Als we aan het eind van dit jaar over een vaccin beschikken verwacht ik dat we in maart weer helemaal los kunnen. Of ben ik dan te optimistisch!”

Cyprus tijdens het SIVO-gala 2016.

Heeft Christos nog een boodschap voor alle SIVO-volgers? “Mijn boodschap is: blijf optimistisch en positief en er zullen betere tijden aanbreken. Ik doe hierbij vanuit Nicosia de hartelijke groeten aan de hele SIVO-familie.”

Christos Shakallis groet u allen.

De glimlach van Dasha Abramovich

Hoe kijkt men in de wereld van de (internationale) folklore terug op coronajaar 2020 en hoe optimistisch is men over de (nabije) toekomst?

De groep 'Switanak wordt aangevoerd door Dasha Abramovich.

Dasha Abramovich woont in Minsk, de hoofdstad van Belarus. Met de groep ‘Switanak’ danste, lachte en zong ze tijdens de zomer van 2019 op het SIVO-festival in Orvelte. Het afgelopen jaar werd voor de jonge danseres in meerdere opzichten een rampjaar. Door corona kwam haar hele sociale leven en dus ook haar passie voor het dansen abrupt tot stilstand. Daarnaast is de situatie in haar land erg onrustig.


Dasha Abramovich tijdens één van de grote demonstraties in Minsk.

Vooral in Minsk wordt wekelijks fel geprotesteerd tegen de heersende en nietsontziende president Alexander Loekasjenko. Ook Dasha laat zich niet onbetuigd. “De bevolking vecht nu al vijf maanden tegen het dictatoriale regime. Ik vind ook dat we een andere leider verdienen. Mensen worden nu zomaar geslagen, gemarteld en vermoord. Er is weinig kracht, maar we blijven vechten en we zullen niet stoppen tot we gewonnen hebben,” zegt Dasha vanuit de Wit-Russische hoofdstad Minsk.

Strijden tegen een dictator en tegen corona. Hoe verloopt het gevecht tegen het virus? Dasha: “In Wit-Rusland accepteerde de regering het bestaan ​​van het virus eerst lange tijd niet. De lijst van zieken en doden in ons land is vervalst, dus niemand kent de exacte cijfers, maar ze zijn ongetwijfeld enorm. In Belarus deed de regering eerst ook niets aan quarantaine en iedereen werkt zoals voorheen. Het dragen van een mondmasker is nog maar sinds kort verplicht.”

Strijden tegen een dictator en tegen corona. Hoe verloopt het gevecht tegen het virus?

Dasha: “In Wit-Rusland accepteerde de regering het bestaan ​​van het virus eerst lange tijd niet. De lijst van zieken en doden in ons land is vervalst, dus niemand kent de exacte cijfers, maar ze zijn ongetwijfeld enorm. In Belarus deed de regering eerst ook niets aan quarantaine en iedereen werkt zoals voorheen. Het dragen van een mondmasker is nog maar sinds kort verplicht.”

Belarus, samen met de gastgezinnen, op excursie in Drenthe.

Hoe ben je dit corona-jaar doorgekomen? “Dat viel niet mee, veel mensen werden ziek. Het ergste voor ons als artiesten was het ontbreken van een kans om op te treden. Zo werd ons grote jubileumconcert in Minsk geannuleerd en uiteindelijk gingen alle optredens dit jaar niet door.”

Durft Dasha Abramovich naar de nabije toekomst te kijken? “Allereerst hoop ik dat de rust in ons land terugkeert en en ik blijf positief als het gaat om eindelijk weer te kunnen optreden. ‘Switanak’ hoopt in 2021 een kleine Europese tour te kunnen maken. We willen zo graag die sfeer van het weer samen dansen kunnen proeven!”

De optredens van 'Switanak' trokken in Orvelte veel publiek.

Heb je tenslotte nog een boodschap voor alle SIVO-vrijwilligers? “SIVO 2019 was ons laatste festival voor de gedwongen stop. We halen nu onze kracht uit de mooie herinneringen die we aan dit prachtige festival hebben. Ik krijg nu alweer een glimlach op mijn gezicht en wil nogmaals de organisatie in Orvelte bedanken voor een geweldige tijd. Ik hoop jullie allemaal weer te zien!”

Kroatische groep komt alsnog graag naar Drenthe

Hoe kijkt men in de wereld van de (internationale) folkloredans terug op coronajaar 2020 en hoe optimistisch is men over de (nabije) toekomst?


Sveta Nedelja Folk Ensemble met helemaal links Katarina Prelec.

Katarina Prelec is vice-president van het Sveta Nedelja Folk Ensemble. Ze had zich ontzettend verheugd op deelname aan de eerste editie van het SIVO-festival in Borger. In april werd duidelijk dat SIVO niet door kon gaan. Gelijk werd de afspraak gemaakt dat haar groep in 2021 alsnog van harte welkom is.

Hoe is de de coronasituatie op dit moment in Sveta Nedelja? "De gezondheidssituatie in onze regio is helaas zelfs nog slechter dan in het voorjaar en tijdens de zomer, maar het is beter dan in het grootste deel van Kroatië," zegt Katarina, "Vanwege de beperkingen mochten we het grootste deel van het jaar geen repetities houden. Van half maart tot oktober hadden we een gedwongen pauze. Vanaf oktober en in november mochten we weer zang- en orkestrepetities houden en sinds december ligt alles nu weer stil en hebben we weer een gedwongen pauze."

Wat doet alle ellende met de leden van jullie groep?
Katarina Prelec : "We zijn bedroefd over de hele situatie omdat we repetities, vergaderingen en al onze uitvoeringen missen. Maar de menselijke gezondheid is voor ons het allerbelangrijkste, dus we respecteren de maatregelen die alle bijeenkomsten bij ons verbieden.


Sveta Nedelja Folk Ensemble uit Kroatië.

Wat verwacht je van 2021? "Misschien tegen beter weten in hoop ik dat de Covid-19-pandemie zo snel mogelijk zal eindigen, zodat we weer verder kunnen met onze normale activiteiten. We verwachten volgend jaar misschien in de lente echt weer te gaan dansen. Maar het hangt natuurlijk af van de epidemiologische situatie in het land," aldus Katerina.


Kroatië wordt in maart dubbel getroffen door een aardbeving en Corona.

Ze geeft verder aan dat juist de culturele wereld zwaar wordt getroffen door de Covid-19-crisis en de folkloristische danswereld helemaal. Katerina: "Ja zeker. In ieder geval in Kroatië. We hebben moeilijke tijden voor de boeg. Wij, die voor cultuur leven, moeten elkaar blijven steunen en de wereld laten zien dat niets ons kan breken. Laten we folklore niet opgeven, want folklore bewaart ons nationaal erfgoed en verbindt mensen van over de hele wereld. Dat is wat mij betreft de grootste schoonheid van folklore!"

De groep in betere tijden.

Als laatste wil ze bezoekers van het SIVO-festival alvast laten weten nu nog veel meer zin te hebben om volgend jaar zomer naar Borger af te reizen. "Sveta Nedelja Folk Ensemble zal iedereen laten zien en horen dat het het wachten waard is geweest. Onze motivatie om er een geweldig SIVO-festival van te maken is door Corona alleen nog maar groter geworden," was getekend, Katarina Prelec uit Kroatië.

Sunny mist SIVO elke dag

Hoe kijkt men in de wereld van de (internationale) folklore terug op coronajaar 2020 en hoe optimistisch is men over de (nabije) toekomst?

Vandaag met Sunny Barot uit India.

Openingsdefilé van SIVO in Orvelte. Sunny Barot voert de groep 'Rhythm Performing Arts' aan.

Ook in India grijpt het coronavirus om zich heen. Toch overlijden er in India relatief veel minder mensen aan corona, dan in veel andere landen. Indiërs zijn mogelijk beter bestand tegen het coronavirus, blijkt uit nieuw onderzoek.

Corona beheerst ook de markt in India.

Sunny Barot, beroepsmuzikant uit Ahmedabad in India moet er wel een beetje schamper om lachen. “Als je naar de aantallen kijkt sterven er gewoon ook bij ons heel veel mensen aan dit virus. In mijn eigen omgeving valt het aantal Corona gevallen gelukkig nog mee,” aldus de bespeler van de ‘tabla’. Met dit ritmische begeleidingsinstrument stal hij in 2019 in Orvelte de show.

Als begeleider van de dansgroep uit India, Orvelte 2019.

Met de groep 'Rhythm Performing Arts' maakte hij de herstart van het SIVO-festival mee en hij raakt er niet over uitgepraat. “SIVO was geweldig, Nederland is geweldig en ik mis jullie allemaal nog elke dag,” reageert een enthousiaste Sunny, “Ooit hoop ik weer tijdens SIVO te kunnen optreden.”

Sunny Barot runt zijn eigen ‘SB Music Academy’, is muziekleraar met als specialisatie percussie en speelt daarnaast als beroepsmuzikant op de ‘tabla’. Dat is het meest gebruikte ritmische begeleidingsinstrument in de Hindoestaanse muziek. Behalve in India en aangrenzende landen, wordt de tabla ook veelvuldig in moderne fusion gebruikt. De tabla bestaat uit twee trommels, en wordt tweehandig bespeeld: elke hand heeft zijn eigen trommel.

Sunny Barot als muziekleraar in Ahmedabad .

Hoe komt hij deze corona tijd door? ” Ik zit veel in mijn eigen muziekkamer en geef al mijn lessen bijna online. Zelfs speel ik mee tijdens live concerten gewoon vanuit mijn eigen kamer. Zo speelde ik laatst mee tijdens een concert in Ecuador. Het kan technisch allemaal en toch voelt het niet geweldig om zo de mensen te vermaken.”

India treedt op voor vluchtelingen in het AZC Ter Apel, met links staand Sunny Barot.

Kijk hier naar beelden van een masterclass percussie die Sunny Barot onlangs gaf.

https://www.facebook.com/academiadedanzatersicore/videos/687362765164257

De delegatie van India wordt door locoburgemeester Bouwman ontvangen op het Beiler gemeentehuis. Links Sunny Barot.

Hoe ziet hij de toekomst? Sunny: ”Ik ben een positief mens en ik wil volgend jaar heel graag weer folkloristische dans begeleiden en mijn volksmuziek kunnen spelen. En………nogmaals, ooit wil ik weer bij SIVO op het podium staan. Zoals de zondagmiddag vorig jaar in Orvelte toen alle bezoekers helemaal wild werden door mijn muziek. Die beelden vergeet ik nooit meer!”

Sunny Barot, links in het groene pak, zweept het SIVO-publiek in Orvelte op.

Terugblik op een beroerd jaar

Hoe kijkt men in de wereld van de (internationale) folklore terug op coronajaar 2020 en hoe optimistisch is men over de (nabije) toekomst?

De komende weken willen we u graag berichten over de situatie in de nationale en internationale wereld van de folkloristische dans en muziek. Onze mediaredactie zocht contact met vertegenwoordigers van verschillende dansgroepen.

Conclusie: in de hele wereld hakt het coronavirus er behoorlijk in. Diverse gezelschappen hebben alle activiteiten voorlopig opgeschort. Andere dansgroepen zagen leden wegvallen door ziekte, of erger nog, door overlijden.

Corona was niet de enige oorzaak van alle ellende. In Kroatië kregen ze te maken met een zware aardbeving en in Belarus is het bijna wekelijks onrustig vanwege de protesten tegen president Loekasjenko.

We berichten u over een beroerd folklore jaar o.a. gezien vanuit India, Mexico, Belarus, Cyprus, Bolivia, Kroatië en natuurlijk Nederland. In alle verhalen overheerst één positieve gedachte: samen slaan we ons er wel doorheen!

Dansgroep Ziplamak mist verbinding

Hoe kijkt men in de wereld van de (internationale) folkloredans terug op coronajaar 2020 en hoe optimistisch is men over de (nabije) toekomst?

'Ziplamak' tijdens SIVO 2019 met Flora Tenner lachend in het midden.

Flora Tenner is lid van 'Ziplamak' uit Eindhoven. Deze dansgroep bestaat uit jonge mensen die enthousiast bezig zijn om folkloristische dansen uit verschillende culturen te leren en te presenteren. Flora nam deel aan het SIVO-festival in Orvelte in 2019 en laat haar coronajaar nog eens de revue passeren.

"Aan het begin van 2020 hebben we nog met elkaar gedanst! Daarna kwamen in maart de eerste repetities via Zoom. Dat was in het begin heel leuk, ook om te ontdekken hoe het allemaal werkt. Zeker toen de lockdown in werking werd gezet dansten we met 'Ziplamak' elke week een uurtje online!"

Samen online dansen via Zoom.

Uiteindelijk hebben de enthousiaste dansers dit niet vol kunnen houden. Flora Tenner: "In de zomervakantie hebben we dit dansen voor een scherm losgelaten. Na de zomer hebben we samen een weekend georganiseerd in een Nivon-huis. Daar hebben we eindelijk weer in het echt kunnen repeteren, veel gelachen, lekker gekookt en spelletjes gedaan. Eindelijk konden we daar weer echt de verbinding voelen!"

Lekker buiten dansen en bijpraten.

Inmiddels hebben de leden elkaar al een hele tijd niet meer gezien. Eind December hoopt 'Ziplamak' weer een eerste repetitie te hebben en dan in 2021 weer meer samen te kunnen dansen. Maar hoe en op welke manier… dat is ook voor Flora Tenner de grote vraag! "Ik weet dat de andere groepen van Internationale Dans Eindhoven het online dansen hebben ingeruild voor wandelingen op de woensdagavond. Vooral in de zomer was het heerlijk om toch op die manier samen te komen. Maar als ik moet kiezen tussen wandelen of dansen dan weet ik het wel!"

'Ziplamak' op het SIVO-podium in Orvelte

Wat wil ze tenslotte nog graag kwijt: " Ik wens mede namens iedereen van Ziplamak alle SIVO-volgers hele fijne decemberdagen en laten we hopen dat we elkaar weer ergens kunnen gaan zien bij een volksdans evenement in de toekomst!"

De poppetjes aan het dansen

Jan Hendrik Baarda, bedenker en maker van het beroemde SIVO-beeldmerk, het danspaar, is deze week overleden.

De inwoner van Odoorn werd in het najaar van 1984 door secretaris Albert Meijer van het eerste SIVO-bestuur benaderd om voor een nieuw evenement een briefhoofd te ontwerpen. Het evenement had iets met volksdansen te maken maar meer wilde Meijer ook niet vertellen want het doorgaan was allemaal nog onzeker.

De eerste SIVO-vlag in 1985.

Zonder ook maar enige kennis van volksdansen te hebben ging Baarda aan de slag. Op de tekentafel van zijn zoon ontstond iets wat tientallen jaren nog steeds aan SIVO Odoorn doet denken. Een beeldmerk zonder weerga. Een danspaar uitgevoerd in zwart-wit, met hoeken van `15, 30, 45, 60, 75 en 90 graden en twee hoofden die bestonden uit zuivere cirkels.

Het embleem, zoals Baarda zijn ontwerp altijd bleef noemen, werd met Oost-Indische inkt met de hand getekend en dat verklaard de wat minder strakke lijnen. Een computer met strakke lijnen bestond in die jaren nog niet. De constructie van de tekentafel was mede bepalend voor het uiteindelijke ontwerp.

De SIVO-vlag vanaf 1986 tijdens het defilé.

Het eerste SIVO-bestuur vond het prachtig en besloot het logo te gaan gebruiken. Vlak voor het eerste festival in 1985 moest er nog snel even een SIVO-vlag komen en opnieuw stond het bestuur bij Jan Hendrik Baarda op de stoep.  Als basis voor die eerst SIVO-vlag gebruikte Baarda het ontwerp van de Drentse vlag, een wit vlak met rode banen, een rode ster (Odoorn) en in het zwart het SIVO-danspaar met daar omheen nog zes zwarte sterren, de medewerkende dorpen.

Kleermaker Steenge van de Valtherweg lukte het nog net op tijd één exemplaar van de vlag te maken. Deze vlag wapperde tijdens het eerste SIVO-festival bij de school en zou een jaar later plaatsmaken voor een in de basis vooral gele vlag. Dit ontwerp zou tientallen jaren Odoorn sieren. Toen er in 2010 een nieuwe vormgeving voor het festival was bedacht bleef het danspaartje van Baarda onderdeel van de huisstijl.

De vernieuwde SIVO-huisstijl vanaf 2010.

In de hele internationale folklore wereld kent men de SIVO-poppetjes. Op honderden ‘SIVOniers’ stond het afgebeeld en werd het door deelnemers naar alle uithoeken van de wereld meegenomen. Naast het SIVO-logo is ook ‘het veldje van Baarda’ een begrip geworden. Op dit terrein vlak bij zijn woning stond jarenlang één van de grote overdekte buitenpodia. Voordat SIVO kon beginnen moesten altijd eerst nog wel even de geiten uit ’t land gehaald worden!

Podium op 'het veldje van Baarda' in 2012.

Jan Hendrik Baarda overleed afgelopen dinsdag, na een kort ziekbed, op 91-jarige leeftijd. Hij stond bekend als een opgeruimd mens van weinig woorden. Zijn SIVO-logo zal voor de eeuwigheid aan hem verbonden zijn. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn vrouw en kinderen en naaste familieleden.

Het 'oer' ontwerp van het SIVO-logo.

Prachtig nieuws in slechte tijden

Deelnemer Slowakije spring gat in de lucht.

De organisatie van het SIVO-festival in Borger heeft voor een periode van vier jaar een bijdrage ontvangen van de provincie Drenthe. Daarmee is de organisatie de komende vier jaar zeker van het festival, als corona natuurlijk geen roet in het eten gooit.

Het internationale folklore festival zou dit weekend hebben plaatsgevonden, op de nieuwe locatie in Borger. "We zouden de 34e editie hebben. De 33 ervoor hebben we als festival nooit zo'n ruimhartige steun gekregen van de provincie", zegt Sjoerd Looijenga van SIVO.

Het lege festivalterrein

Wel kon SIVO in het verleden rekenen op een bijdrage voor speciale projecten zoals bij de publicatie van het jubileumboek en de actie 'Op Fietse met SIVO'. "Dit geeft aan dat de provincie het SIVO-festival ziet als belangrijke culturele activiteit. Daar zijn wij natuurlijk heel blij mee."

De euro's uit Assen zijn een welkom positief bericht tijdens dit vreemde weekend. Op het moment dat we de groepen graag hadden willen verwelkomen viel de beschikking van de provincie op de deurmat. Toeval bestaat blijkbaar toch niet", zegt hij.

De organisatie ziet de jaarlijkse subsidie vooral als een hart onder de riem. "In 2021 moet er weer een volwaardig festival van drie dagen worden georganiseerd en deze erkenning vanuit de provincie geeft natuurlijk veel positieve energie om straks gewoon de draad weer op te pakken!", besluit voorzitter Looijenga.

SIVO wenst u een fijne vakantie!

We hadden ons er zo op verheugd, de eerste editie van het SIVO-festival in Borger. Door de komst van Corona blijft het de komende week stil op ons nieuwe festivalterrein bij het Esdal College in Borger.


Ook in de wereld van de folkloristische dans en muziek heerst grote onzekerheid. Wanneer mogen we weer (binnen 1,5 meter!?) van elkaar dansen, wanneer kaniedereen weer onbeperkt reizen? Niemand die het antwoord op deze vragen weet.


Alle voorbereidingen liepen perfect. Nog nooit kregen we als organisatie van zoveel verschillende mensen zoveel steun en tips. Tientallen nieuwe vrijwilligers en gastgezinnen hadden zich aangemeld. De verwachtingen waren hooggespannen.


Wat wel zeker is ………volgend jaar, van vrijdag 30 juli t/m zondag 1 augustus 2021, gaan we er met allen,gastgezinnen, vrijwilligers, bestuur en natuurlijke alle bezoekers, een nog mooier 34e SIVO-festival van maken!