Burgemeester opent zingend het Culturele Jaar

Zingende burgemeester Mieke Damsma

Burgemeester Mieke Damsma zorgde voor een verrassende openingsact bij het begin van het jaar waarin Midden-Drenthe culturele gemeente van Drenthe is. Ze beklom onverschrokken het podium en zong voor het publiek twee jazzy nummers.

SIVO-bestuurslid Regien Broekman geeft tekst en uitleg aan de bezoekers.

De culturele proeverij op het Elpineterrein bij Elp trok zondag onder stralende omstandigheden, enkele honderden bezoekers. Het SIVO-festival was met een eigen info-stand aanwezig. Ook werd er een podiumpresentatie van het nieuwe SIVO gegeven. Dat leverde niet alleen veel reacties op maar ook nog verschillende nieuwe gastgezinnen en vrijwilligers.

De stand van SIVO trok veel bekijks.

Op het terrein presenteerden zich tal van organisaties, zoals de stichting TT Hooghalen, Lady Macbeth en Oer Orvelte. Midden-Drenthe is tot en met het najaar van 2020 culturele gemeente van Drenthe. Meer info over de komende activiteiten zijn te vinden op www.cultureelmiddendrenthe.nl