Meer vragen dan antwoorden voor SIVO-bestuur

Het Wereld Dans- en Muziekfestival SIVO kon ook in 2021 niet plaatsvinden. Dat heeft het bestuur met pijn in het hart moeten besluiten. De 34e editie van het festival was eerder in 2020 verplaatst vanwege de coronacrisis. Om een geslaagd SIVO neer te zetten, is een voorbereiding van vele maanden nodig. Veel landen, in Europa maar ook daarbuiten, hebben nog steeds of opnieuw te maken met strenge maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus.

Kijken naar de toekomst

Nu in december 2021 blijft het onmogelijk om als organisatie zekerheid te krijgen of internationale groepen in de zomer van volgend jaar wel naar Drenthe kunnen afreizen. Wat mag en kan er weer volgend jaar zomer? Niemand die het kan zeggen. Het bestuur kan slechts hopen en duimen voor een eerste SIVO-festival in Borger. Eindelijk.

De afgelopen periode ontving de organisatie verschillende hartverwarmende reacties van de deelnemende groepen en vrijwilligers. Veel folkloristische gezelschappen zijn zelf zwaar door het virus getroffen. Van sommige dansgroepen zijn meerdere leden overleden. Veel groepen worstelen met ledenverlies en als ze dan de afgelopen periode weer even samen mochten dansen was er weer de afstandsregel. Samen dansen zonder contact te maken… en contact maken dat is nu net waar dansen voor staat!

Andere invulling festival mogelijk

In verband met reisbeperkingen blijft het onzeker of er in 2022 groepen uit andere werelddelen kunnen afreizen naar ons land. Als er ruimte komt verwacht het bestuur dat de meeste groepen uit Europa zullen komen. Een andere optie is om met alleen maar gezelschappen uit Nederland het festival mogelijk te maken. Bijkomend voordeel is dat deze groepen na afloop van hun optredens weer huiswaarts keren en geen onderdak nodig hebben.

Gastgezin maakt kennis met z’n buitenlandse gasten.

Gastgezinnen blijven belangrijk

De coronacrisis is er mede de oorzaak van dat het fenomeen ‘gastgezin’ ter discussie staat. Niet iedereen biedt zomaar onderdak aan iemand anders die je niet kent en waarvan je niet weet of het veilig is om als gast in je eigen huis uit te nodigen. Helaas een heel vervelende bijwerking van ’t Corona-virus. Vele buitenlandse SIVO-gasten praten jaren later nog over hun unieke verblijf in Nederland. Vriendschappen voor het leven waren het gevolg. SIVO zal z’n uiterste best doen om deze pijler onder het festival te behouden.    

Het festivalterrein in Borger.

Lokale en regionale overheid steunt SIVO

Het SIVO-bestuur heeft in een gesprek met wethouder Albert Trip van de Gemeente Borger-Odoorn de garantie gekregen dat het festivalterrein bij het Esdal-college in Borger nog in ieder geval de komende twee jaar beschikbaar blijft. De school gaat verhuizen naar een terrein bij de brandweerkazerne aan de N374. De huidige locatie krijgt vanaf 2024 een nieuwe bestemming. De gemeente zal er verder alles aan doen om het SIVO-festival, na alle Corona tegenslag, een goede start in Borger te geven. Ook de Provincie Drenthe blijft SIVO ondersteunen. De organisatie was in 2020 erg blij met de toezegging dat er vier jaar op structurele financiële steun gerekend mag worden. Dat betekent dat SIVO in deze moeilijke en onzekere tijden nog zeker t/m 2023 een beroep op de provincie mag doen.

De nieuwe data voor het SIVO-festival Borger: vrijdag 29 t/m zondag 31 juli 2022.

SIVO-beeld dat we in 2022 weer hopen te zien!