SIVO-festival sneuvelt op starre houding van gemeente Borger-Odoorn

Het prachtige terrein bij het voormalige Esdal-college in Borger.

Het SIVO-bestuur heeft de moeilijke beslissing genomen om in 2024 geen SIVO-festival te organiseren. De organisatie ontving vorige week de gemeentelijke vergunning voor het organiseren van het festival begin augustus in Borger. Bij nadere bestudering van de vergunning bleek deze zodanig op verschillende onderdelen af te wijken van de ingediende aanvraag dat het bestuur het onmogelijk vindt om op ‘n verantwoorde manier het SIVO-festival te organiseren. 

Vergunning 2024

Aanvraag en uiteindelijke vergunning liepen uit de pas op het gebied van de faciliteiten. SIVO mag definitief geen gebruik maken van de gebouwen van het voormalige Esdal-college. Ook de naast het gebouw staande noodlokalen zijn niet beschikbaar. Dat geldt ook voor aansluitingen van stroom, water en 'vuil water' oftewel riolering. De gemeente geeft in de afgegeven vergunning alleen toestemming voor gebruik van het grasveld en de gymzaal.

SIVO heeft de gemeente al in januari een overzicht verstrekt met minimaal benodigde faciliteiten voor het welslagen van het festival. Daarin staat b.v. dat er minimaal zeven afsluitbare kleedkamers en een kantine met keuken nodig zijn. Daarnaast zijn nog een aantal andere kleine ruimtes voor b.v. EHBO en organisatie onmisbaar. Omdat dit niet allemaal in één gymzaal gaat passen heeft SIVO geprobeerd de gemeente alsnog te bewegen toestemming te geven voor het gebruik van een deel van het voormalige Esdal-college door b.v. de noodlokalen als kleedruimte in te richten. SIVO had daarvoor ook contact gezocht met de huidige anti-kraak bewoners van de school. Die zagen een combinatie van wonen en drie dagen festival naast hun deur niet als een probleem. Sterker nog, een aantal bewoners was bereid om die dagen als vrijwilliger bij SIVO mee te helpen. 

Bestuursleden Regien Broekman en Geert Nijhof denken na over de toekomst van SIVO in Borger.

Toekomstplannen voormalige school blijven onduidelijk

De locatie Esdal is uitvoerig onderwerp van gesprek geweest alleen niet binnen het hele gemeentelijke apparaat. Zo werd SIVO overvallen met een advertentie waarin de gemeente het gebouw van ’t Esdal ineens als antikraak voor verhuur aanbood. Tijdens de gemeentelijke evenementen-informatiemarkt vorig jaar november kreeg SIVO nog te horen dat het met de plannen voor de voormalige school nog niet zo’n vaart liep en het festival dit jaar zeker nog op deze locatie kon plaatsvinden. Met de directie van het Esdal-college wist de organisatie ook nog te regelen dat het voormalige kooklokaal (met alle apparatuur) niet met ’t oud-ijzer werd afgevoerd. De gemeente besloot de professionele horecakeuken voor een oud-ijzer prijs over te nemen. Tijdens de overdracht van de voormalige school aan de gemeente werd in goed overleg besloten ook de complete inrichting van de kantine zoals tafels, stoelen, beamer, scherm en speakers t.b.v. SIVO achter te laten.

Op dit moment geeft de gemeente als reactie dat er mogelijk in de toekomst ‘andere plannen’ met de gebouwen en het  terrein een gebruik door SIVO deze zomer in de weg zou kunnen staan. Bij het SIVO-bestuur overheerst onbegrip over de starre houding van de gemeente die overigens blijft zeggen dat het festival prima bij Borger past, zeker gezien vanuit het gemeentelijk toeristisch perspectief.  

Grote publieke belangstelling vorig jaar tijdens SIVO in Borger.

Alternatieven

De gemeente heeft SIVO nog naar een eventueel plan B of zelfs plan C gevraagd en ook opnieuw een verhuizing naar een andere plaats in de gemeente ter sprake gebracht. Niet alleen vanwege de zeer beperkte tijd die nu nog rest tot het festival heeft het SIVO-bestuur besloten een nieuwe verhuizing niet in overweging te willen nemen en zich eerst te gaan beraden over de toekomst van in potentie één van de leukste festivals van Drenthe.

Deze zomer geen folklore op hoog niveau.