Orvelte bruist en wervelt tijdens SIVO


Oekraïne

Orvelte gaat bruisen en wervelen wanneer de nationale en internationale dans- en muziekgroepen voor het vernieuwde SIVO-festival in het dorp neerstrijken. Het festival, dat dit jaar voor het eerst in Orvelte wordt gehouden, mag zich verheugen in een prachtig aanbod van folkloristische dans en wereldmuziek. Maar liefst zeventien formaties uit tien verschillende landen zijn actief in Orvelte, het dorp vol monumenten.

De dansgroep uit Indonesië, ‘Sanggar Seni Yelmasu’, steekt er bovenuit. De kleurrijke  Papoea’s vertegenwoordigen de cultuur van de oorspronkelijke bevolking van het eiland Nieuw-Guinea en enkele naburige eilanden. De groep presenteert niet alleen de authentieke folklore, schaars gekleed en voorzien van verschillende vormen van lichaamsbeschildering, maar ook de eigentijdse dans. In kleurige feestkleding, veel in de kleuren oranje en groen en begeleid door exotische muziekinstrumenten, maken ze er vrolijke boel van.


Sanggar Seni Yelmasu uit
Indonesië

Belangstellenden die de 33-ste editie van het SIVO festival, dat voor het eert buiten Odoorn wordt gehouden, willen meemaken, kunnen van 19 tot en met 21 juli in Orvelte op de twee brinken in het oer-dorp terecht. Vrijdag 19 juli om 13.00 uur beginnen de eerste dansers aan hun optreden. Later die dag, om 18.00 uur vindt de officiële opening plaats en gaat het dans- en muziekfestival in de avonduren verder. Zaterdag en zondag begint het programma om 13.00 uur.

Wie denkt dat het SIVO-festival alleen voor volwassenen is, heeft het mis. Ook de jongste jeugd wordt volop vermaakt, niet alleen met dans, maar ook met spelletjes. Ze kunnen zich bijvoorbeeld bewijzen met klompen stapelen.

SIVO op fietse deur Drenthe

Het SIVO-festival heeft dit jaar het thema “Vrijheid” hoog in het vaandel staan. In het kader van het thema Vrijheid wordt de nadruk gelegd op het, door de dansers, ontmoeten van andere culturen. Daarbij speelt het Nederlandse vervoersmiddel bij uitstek, de fiets, een centrale rol. In samenwerking met de Drentse Fiets4daagse gaan de buitenlandse dansers en muzikanten een deel van de fietsroutes fietsen. Zo ontdekken ze gezamenlijk de Nederlandse en Drentse cultuur. Van hun avonturen wordt al vloggend verslag gedaan.

Ontmoeting spreekt ook bij de samenwerking tussen fiets4daagse en SIVO een belangrijke rol. Enerzijds tussen de SIVO-deelnemers en verschillende deelnemers aan de fiets4daagse en anderzijds tussen SIVO-dansers en muzikanten en de inwoners van de dorpen onder het motto ‘Buren ontmoeten culturen’.

Tijdens de Fiets4daagse treden bij verschillende “beleefposten” van de Fiets4daagse buitenlandse folkloristische groepen op. Zij dansen, maken muziek en verzorgen workshops voor deelnemers aan de Drentse Fiets4Daagse.

Samen dansen tijdens een workshop

Bezoekers van het festival kunnen ook zelf in actie komen bij het dansen. Buitenlandse groepen hebben zich bereid verklaard de belangstellenden van het SIVO-festival de fijne kneepjes van hun traditionele dansen bij te brengen.

Naast de marktkramen van de deelnemende buitenlandse folklore groepen komen ook aanbieders van erfgoed gerelateerde artikelen hun waren aanprijzen.  Van origineel handwerk tot kunstzinnige artikelen.  Ook worden de oude ambachten niet vergeten.

SIVO Op Fietse Deur Drenthe

In de week voorafgaand aan het SIVO-festival 2019 zullen de buitenlandse folklore groepen de inwoners en toeristen in Drenthe gaan ontmoeten en vermaken. Tijdens ‘SIVO Op Fietse Deur Drenthe’ gaan de verschillende buitenlandse groepen met elkaar en met de Drentse bevolking zingen, dansen, muziek maken en zelfs samen koken.

Als centraal thema voor de culturele gemeente Midden-Drenthe staat de vrijheid centraal; de vrijheid om andere culturen te ontmoeten. Een project waarin de fiets symbool staat voor vrijheid; de fiets geeft iemand vrijheid. De vrijheid om anderen op te zoeken en te ontmoeten. Nieuwe dingen zien en ontdekken; je wereld wordt groter. Wat eerst nog onbekend was, wordt bekend.

In samenwerking met de organisatie van de Drentse Fiets4daagse zullen de buitenlandse dansers en muzikanten een gedeelte van de route van de fiets4daagse fietsen. Zo ontdekken ze samen de Nederlandse en Drentse cultuur en ontstaat er een ontmoeting met de verschillende deelnemers aan de fiets4daagse en de inwoners van de dorpen.

Hieraan wordt een andere activiteit gekoppeld. Door het maken van korte filmpjes, z.g. vlogs (b.v. met hun telefoon) zal wereldwijd via social media aandacht zijn voor fietsprovincie Drenthe en Nederland. Hoe beleven de verschillende buitenlandse SIVO-deelnemers Drenthe en hoe maken ze kennis met elkaar en de Drent. Wat valt hen op?

Ook gaat SIVO bij verschillende z.g. beleefposten van de Fiets4daagse buitenlandse folkloristische groepen inzetten. Daarbij gaan de dansgroepen dansen en muziek maken en ook workshops verzorgen voor de deelnemers aan de Drentse Fiets4Daagse.

Voorlopig programma ‘SIVO Op Fietse Deur Drenthe’:

Woensdag 17 juli 2019; Mexico treedt tussen 10.00 – 13.00 uur op tijdens de ‘Fiesta Mexicana’ op Landal Orveltermarke in Witteveen, beleefpost voor de Fiets4Daagse vanuit Westerbork. Eten, drinken en natuurlijk dansen op z’n Mexicaans.

Donderdag 18 juli 2019; Polen en de Papua’s uit Indonesië fietsen in de ochtenduren een deel van de route mee vanuit stempelpost Hooghalen en maken van hun tocht een vlog. De groep uit Indonesië gaat ’s middags optreden en koken tijdens ‘Buren ontmoeten Culturen’ in Bovensmilde. Samen met de gastgezinnen van Bovensmilde zorgen ze voor één groot cultureel verbroederingsfeest.

Belarus fietst ’s morgens samen met de gastgezinnen uit Kibbelveen/Noord-Sleen een deel van de route van de Fiets4Daagse en vlogt er ook op los. Servië verzorgt tussen 13.30 – 16.30 uur optredens en workshops tijdens de binnenkomst van de fietsers in het centrum van Westerbork. Mexico fietst om 13.00 uur van Witteveen naar Oranje om daar bij de plaatselijke beleefpost op te treden. Ook hier wordt een vlog van gemaakt.

Vrijdag 19 juli 2019; alle deelnemers van de Fiets4Daagse vanuit Westerbork en de 60 km vanuit Assen kunnen gratis het SIVO-festival in Orvelte bezoeken en natuurlijk hun stempeltje halen bij de plaatselijke stempelpost. Alle buitenlandse groepen treden op en er zijn speciale activiteiten voor de kinderen die o.a. met de Kidsroute in Orvelte passeren.