Asielzoekers vrijwilliger bij SIVO

Een vijftigtal bewoners van het asielzoekerscentrum in Ter Apel versterkt het vrijwilligersteam tijdens het 33e Wereld Dans en Muziekfestival SIVO, van 19 tot en met 21 juli in Orvelte.

De asielzoekers, afkomstig uit diverse landen, verblijven op de opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in Ter Apel, in afwachting van de behandeling van hun asielprocedure. In die periode kunnen zij op de locatie, maar ook daarbuiten, vrijwilligerswerk verrichten.

Bruggen bouwen
COA-medewerker Roel Knijnenburg begeleidt de asielzoekers, en onderhoudt samen met collega Linda Wind de contacten met in dit geval het SIVO. Roel: “Met de negatieve berichten over asielzoekers in Ter Apel zou je de positieve zaken die er op de opvanglocaties spelen uit het oog verliezen. Wij hebben in Ter Apel dagelijks rond de 100 bewoners aan het werk, bijvoorbeeld in de schoonmaak en groenonderhoud op locatie, maar ook bij verschillende organisaties in de omgeving.”


Linda: “We zijn ontzettend blij met de samenwerking met SIVO, wat een unieke kans biedt om bruggen naar elkaar te bouwen. Asielzoekers, Nederlanders en de deelnemers van het Wereld Dans en Muziekfestival kunnen elkaar zo op een ongedwongen manier ontmoeten en met nog meer culturen in aanraking komen!”

Meedraaien
Na een eerste kennismaking met Orvelte op maandag 15 juli zullen de vrijwilligers vanuit het azc op woensdag 17 en donderdag 18 juli met een bescheiden ploeg meehelpen met de voorbereidingen voor het festival. Tijdens de festivaldagen, van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juli, draait het azc-team op volle sterkte mee. Elke asielzoeker wordt gekoppeld aan een Nederlandse vrijwilliger.

Ontmoeting tussen volkeren
Sjoerd Looijenga, voorzitter van SIVO, is enthousiast: “De SIVO-organisatie is bijzonder ingenomen met de samenwerking. Vooral ook, omdat de inzet van vrijwilligers uit verschillende landen één van de belangrijkste uitgangspunten van het festival onderschrijft, namelijk het bevorderen van multiculturele verbintenissen en ontmoeting tussen volkeren. Daarnaast heeft het verleden aangetoond dat wij bij het SIVO-festival heel goed de extra inzet van vrijwilligers kunnen gebruiken. Het SIVO-bestuur hoopt op een langdurige vruchtbare samenwerking met het COA.”

Uitwisseling dansgroepen
Om de uitwisseling compleet te maken zal op woensdag 17 juli een Indiase dansgroep op de COA-locatie in Ter Apel een optreden verzorgen, en er wordt een Syrische dansgroep gevormd van bewoners van het azc, die op zondag 21 juli gaat optreden in Orvelte.