SIVO Op Fietse Deur Drenthe

In de week voorafgaand aan het SIVO-festival 2019 zullen de buitenlandse folklore groepen de inwoners en toeristen in Drenthe gaan ontmoeten en vermaken. Tijdens ‘SIVO Op Fietse Deur Drenthe’ gaan de verschillende buitenlandse groepen met elkaar en met de Drentse bevolking zingen, dansen, muziek maken en zelfs samen koken.

Als centraal thema voor de culturele gemeente Midden-Drenthe staat de vrijheid centraal; de vrijheid om andere culturen te ontmoeten. Een project waarin de fiets symbool staat voor vrijheid; de fiets geeft iemand vrijheid. De vrijheid om anderen op te zoeken en te ontmoeten. Nieuwe dingen zien en ontdekken; je wereld wordt groter. Wat eerst nog onbekend was, wordt bekend.

In samenwerking met de organisatie van de Drentse Fiets4daagse zullen de buitenlandse dansers en muzikanten een gedeelte van de route van de fiets4daagse fietsen. Zo ontdekken ze samen de Nederlandse en Drentse cultuur en ontstaat er een ontmoeting met de verschillende deelnemers aan de fiets4daagse en de inwoners van de dorpen.

Hieraan wordt een andere activiteit gekoppeld. Door het maken van korte filmpjes, z.g. vlogs (b.v. met hun telefoon) zal wereldwijd via social media aandacht zijn voor fietsprovincie Drenthe en Nederland. Hoe beleven de verschillende buitenlandse SIVO-deelnemers Drenthe en hoe maken ze kennis met elkaar en de Drent. Wat valt hen op?

Ook gaat SIVO bij verschillende z.g. beleefposten van de Fiets4daagse buitenlandse folkloristische groepen inzetten. Daarbij gaan de dansgroepen dansen en muziek maken en ook workshops verzorgen voor de deelnemers aan de Drentse Fiets4Daagse.

Voorlopig programma ‘SIVO Op Fietse Deur Drenthe’:

Woensdag 17 juli 2019; Mexico treedt tussen 10.00 – 13.00 uur op tijdens de ‘Fiesta Mexicana’ op Landal Orveltermarke in Witteveen, beleefpost voor de Fiets4Daagse vanuit Westerbork. Eten, drinken en natuurlijk dansen op z’n Mexicaans.

Donderdag 18 juli 2019; Polen en de Papua’s uit Indonesië fietsen in de ochtenduren een deel van de route mee vanuit stempelpost Hooghalen en maken van hun tocht een vlog. De groep uit Indonesië gaat ’s middags optreden en koken tijdens ‘Buren ontmoeten Culturen’ in Bovensmilde. Samen met de gastgezinnen van Bovensmilde zorgen ze voor één groot cultureel verbroederingsfeest.

Belarus fietst ’s morgens samen met de gastgezinnen uit Kibbelveen/Noord-Sleen een deel van de route van de Fiets4Daagse en vlogt er ook op los. Servië verzorgt tussen 13.30 – 16.30 uur optredens en workshops tijdens de binnenkomst van de fietsers in het centrum van Westerbork. Mexico fietst om 13.00 uur van Witteveen naar Oranje om daar bij de plaatselijke beleefpost op te treden. Ook hier wordt een vlog van gemaakt.

Vrijdag 19 juli 2019; alle deelnemers van de Fiets4Daagse vanuit Westerbork en de 60 km vanuit Assen kunnen gratis het SIVO-festival in Orvelte bezoeken en natuurlijk hun stempeltje halen bij de plaatselijke stempelpost. Alle buitenlandse groepen treden op en er zijn speciale activiteiten voor de kinderen die o.a. met de Kidsroute in Orvelte passeren.